• Vem försvarar Junckers skatteavtal med företag under tiden som premiärminister i Luxemburg?

  jcj

  Bild: EU-kommissionen

  Torsdagen den 6 juli 2015 i Strasbourg röstade EU-parlamentet om ett betänkande om skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt (TAXE 2) – (Kofod/Theurerbetänkandet A8-0223/2016). Det var ett eget initiativ från EU-parlamentet, alltså enbart ett tyckande. Men det var en del intressanta omröstningar där det är intressant att notera vad de enskilda EU-parlamentarikerna tycker.

  Ändringsförslag 8 lades av den italienska femstjärnerörelsen samt Beatrix von Storch från tyska AfD i blandgruppen EFDD. De ville lägga till följande punkt i resolutionen:

  ”60a. Europaparlamentet anser att kontrollen av uppförandekodgruppens dokument har bekräftat misstankarna som uppstått genom journalisters undersökningar av de åtgärder som vidtagits av kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker och Eurogruppens ordförande Jeroen Dijsselbloem för att skydda Luxemburgs och Nederländernas intressen och skatteprivilegier. Parlamentet anser därför inte att deras åtgärder mot skatteundandragande och skatteflykt på EU-nivå är särskilt trovärdiga.”

  För något år sedan blev det känt hur nuvarande EU-kommissionsordförande Juncker som premiärminister i Luxemburg hade gjort skatteuppgörelser med multinationella företag som fick skattelättnader om de etablerade kontor i Luxemburg. Detta innebar förlorade skatteinkomster för övriga EU-länder.

  Ändringsförslag 8 avslogs. 187 ledamöter röstade ja, 502 nej och 21 avstod.

  De ”regerande” grupperna kristdemokratiska EPP, socialdemokratiska/socialistiska S&D och liberala ALDE röstade ned förslaget och ställde sig bakom Juncker.

  Ja röstade konservativa ECR, blandgruppen EFDD, främlingsfientliga ENF, grupplösa ledamöter, de Gröna/Regionalisterna och vänstergruppen GUE/NGL. Nej röstade liberala ALDE, kristdemokratiska EPP och socialister/socialdemokrater i S&D.

  De svenska ledamöterna röstade som följer:

  Ja: Dalunde (MP), Valero (MP), Winberg (SD).

  Nej: Federley (C), Selimovic (L), Corazza Bildt (M), Fjellner (M), Hökmark (M), Hedh (S), Ludvigsson (S), Nilsson (S), Ulvskog (S).

  Avstod: Post (FI), Björk (V).

  Frånvarande: Wikström (L), Adaktusson (KD), Andersson (MP) (hade lämnat omröstningen), Engström (MP), Guteland (S), Lundgren (SD).

  Det är intressant att notera hur Moderater och Socialdemokrater kommer överens på EU-nivå, i alla fall när Juncker behöver skyddas från kritik.