• EU:s senaste superkampanj blir bara dyrare

  EU-kommissionen är på väg att upphandla sin största
  kommunikationskampanj någonsin.  Anordnandet
  av företagskommunikation som inkluderas medborgardialog, stora konferenser,
  deltagande i internationella arrangemang, mässor och utställningar samt
  virtuella aktiviteter Kontraktet för detta kommunikationsarbete gäller två år
  med möjlig förlängning ytterligare två år.

  image

  EU-kommissionens ordförande
  Juncker vill att EU-medborgare bättre skall förstå EU:s prioriteringar och
  aktiviteter. I september 2015 beräknades den nya EU-kampanjen kosta 25,75
  miljoner euro. Men sedan dess har budgeten vuxit till 30 miljoner euro. I
  EU-institutionerna finns det tydligen alltid ytterligare pengar för self-promotion.
  EU-kommissionen har försvarat sig med att vanligtvis brukar man bara spendera
  ungefär två tredjedelar av de budgeterade kostnaderna. Det företag som vinner upphandlingen
  skall bistå olika EU-byråer, EU-ambassader och dylika institutioner.

  Ett exempel på vad för arbete som skall uträttas är en
  ”medborgardialog” om migration som skall utföras i en grekisk teater från
  antiken. En eller flera EU-kommissionärer skall delta. Kommunikationsföretaget
  som får kontraktet skall då förse mötet med internet och videolänk till den
  lilla ön Lampedusa i Medelhavet. Folk på Lampedusa, dit tusentals flyktingar
  kommer per år, skall då kunna ställa frågor till EU-kommissionären. EU har
  visserligen redan världens största tolk- och översättarservice, men
  kommunikationsföretaget skall ordna egen tolkservice.

  EU-kommissionen kör på utan att utvärdera tidigare erfarenheter
  av dylika projekt. En anställd på EU-kommissionens kommunikationsavdelning som
  organiserade ”medborgardialoger” inför 2014 års EU-parlamentsval har uttalat
  att det kan bli succéer precis som misslyckanden. Arrangemangen kan fungera om
  de styrs av vissa sakfrågor och organiseras lokalt med lokalt folk med olika
  åsikter som kommer.

  Men… EU-kommunikatören varnade för att uppifrån-ned-attityden
  kan vara misslyckad. När arrangemanget drivs av EU-kommissionens högkvarter i
  Bryssel är det svårt att få folk till mötet. Vanligtvis har ingen hört talas om
  EU-kommissionären och det är inte utannonserat någon speciell sakfråga att
  behandla.

  Att EU-kommissionärerna som är drivmotorn bakom superstatsprojektet
  EU är okända ute bland medborgarna i medlemsländerna erkänner nu deras egna
  kommunikatörer. Ändå är det så att vad EU-kommissionen föreslår är det som
  skall gälla. När en stor majoritet i Nederländerna i en folkomröstning 6 april
  röstade nej till EU-avtalet med Ukraina avfärdades resultatet med att det
  ”bara” var 32% valdeltagande (ungefär samma som valdeltagandet i
  EU-parlamentsvalen i Nederländerna). EU-eliten föredrar att folken skall hålla
  tyst, de anses inte ha nog insikt eller förståelse för projektets storhet och
  skall inte konsulteras i folkomröstningar om sakfrågor. Däremot skall samma
  ignorerade medborgare finansiera och gärna delta i EU propaganda som dessa
  medborgardialoger.

  Men EU-kommissionen drar
  inte precis entusiastiska anhängare till sina möten, eller till valurnorna i
  EU-parlamentsvalen – trots att de lägger enorma summor på propaganda. Dessutom
  är EU-kommissionärerna bara 28 stycken, I Nederländerna var det över 2,5
  miljoner medborgare som röstade nej till EU-avtalat med Ukraina.

  Läs mer