• Kampanjer för att lämna EU eller förbli medlem har inletts i Storbritannien

  Det är nu gladiatorernas kamp i Strobritannien mellan de som vill stanna
  i EU och de som vill lämna. Gör sjukvårdsanställda ett utspel om att det är
  bättre för den brittiska sjukvården att man stannar i EU gör anställda med
  motsatt uppfattning ett motutspel snarast möjligt.

  Som alltid är det så att skräckpropaganda från det politiska
  etablissemanget trummas på, men det gör inte att det politiska etablissemanget
  har rätt. Som alltid kan frågan kokas ner till den politiska känslan om det
  landet skall vara kvar i det överstatliga EU eller klarar sig bäst som ett
  fullständigt självständigt land. Vilket alternativ som ger bäst ekonomisk
  utveckling vet ingen, ty ingen har övernaturliga egenskaper att kunna förutse
  framtiden.

  Den konservativa regeringen, vars majoritetslinje är att stanna kvar i
  EU, satsar som typiskt är på en partisk hushållsbroschyr till en kostnad av 9,3
  miljoner pund, alltså cirka 109 miljoner svenska kronor. Detta får givetvis de
  brittiska skattebetalarna betala. Broschyren skickas ut strax före det att den
  brittiska regeringen enligt reglerna måste ställa in sin partiska EU-kampanj
  för skattepengar.

  Men en sådan här satsning gör nog snarare väljarna förbannade. En grupp
  affärsmän har uttalat att de skall donera omkring 4-5 miljoner pund till
  Leave-sidan för att väga upp hushållsbroschyren för ”stanna kvar”-sidan.

  På Laboursidan händer en del utspelsmässigt och det är nästan motsatta
  världen mot förr. En tidigare Labourpolitiker, som lämnade Labour just på grund
  av deras EU-motstånd, har nu tänkt om och uppmanar till att lämna EU. Den gamle
  EU-motståndaren, och numera Labourpartiledaren, Jeremy Corbyn, har dock uppmanat till att rösta för att stanna kvar i EU. Han
  verkar dock ha gjort det något motvilligt och vi återkommer till detta nedan.

  David Owen, som 1981 var med och grundade det EU-vänliga
  Socialdemokratiska partiet, SDP, kom i slutet av februari 2016 ut i media och
  kallade EU ”bristfälligt och dysfunktionellt”. Owen skall kampanja för att
  Storbritannien lämnar EU. Dels hävdar Owen att EU:s tankar på att skapa en
  EU-armé är ett stort hot mot NATO, om effekten är att USA ”går iväg”, vilket skulle lämna
  Storbritannien i Rysslands och ISIS nåd, hävdar Owen. Han säger också att det
  är många löften från EU, men väldigt lite levereras och det görs hopplösa
  misstag. Owen säger också att Storbritanniens ekonomi på uppgång bara dras ned
  av EU med deras allt värre europroblem. Att binda upp sig med en bristfällig och
  dysfunktionell struktur när landet kan anta utmaningen och fånga möjligheterna
  på en världsmarknad utanför är inte alls klokt, säger Owen.

  I början av april lade också David Owen till att det är viktigt att
  lämna EU så att man får full kontroll över National Health Service
  , NHS, igen.
  Han ger också en eloge till en gammal EU-motståndare inom Labour, numera
  framlidna Barbara Castle. Owen konsterar att han och Castle var oense 1975 och
  att Owen trodde att EU skulle lämna NHS i fred, men Owen erkänner nu att
  Castle, som hävdade motsatsen, var mer
  insiktsfull än han.

  Den 14 april höll Labourledaren Jeremy Corbyn så till slut ett tal om EU. Corbyn säljer ut sin gamla EU-motståndarprincip och talade nu
  om ”en stark socialistisk sak för att stanna i EU”. I folkomröstningen 1975
  röstade Corbyn för att lämna dåvarande EG.
  Nu talar han om att arbeta
  tillsammans över hela kontinenten för att utveckla våra ekonomier, skydda
  sociala och mänskliga rättigheter, åtgärda klimatförändringarna och slå ned på
  skatteflyktingar. Corbyn hävdar att EU varit framgångsrikt i detta. Om det är
  så får var och en bedöma.

  Corbyn ägnade inte hela sitt tal åt
  att hylla EU á la Tony Blair. Corbyn sade också att EU saknar
  demokratiskt ansvarsutkrävande inför folk och pressar medlemsländerna att
  privatisera och avreglera. Från Labourledningen har även uttalats att
  Corbyn inte vill kampanja sida vid sida med Cameron och finansminister Osborne eller med näringslivsorganisationen CBI. Tony Blair och George Brown hade däremot inte
  dragit sig för att kampanja sida vid sida med dessa politiska motståndare. Corbyn är pressad av Blairiter och Browniter inom Labour.
  De slipar knivarna och väntar på att kunna hugga honom i ryggen. 

  Sammantaget är dock ett jämnare debattläge mellan EU-moståndare och
  EU-federalister i Storbritannien inför folkomröstningen den 23 juni. När det
  varit folkomröstningar om EU-frågor till exempel i Danmark, Sverige och
  Irländska republiken har EU-federalisterna haft större fördelar.
  Politikereliten har då kunnat dominera media och EU-federalisterna har haft
  stort övertag i kampanjbudget. För övrigt brukar EU-federalisterna i varje
  folkomröstning ligga lågt om projektet med byggandet av Europas Förenta Stater.
  Skapandet av överstaten EU skall enligt Monnetprincipen skötas i stängda rum av
  EU-eliten, utan störande folkomröstningar.