• Nederländerna röstar NEE till EU-avtal med Ukraina

  image

  Torsdagen den 6 april gick Nederländerna till folkomröstning om EU:s associeringsavtal med Ukraina. Folkomröstningen gick av stapeln då 427 000 holländare inom sex veckor skrivit på en framställan om det. Det krävdes 300 000 signaturer för att få till folkomröstningen. Ett intressant och välbehövligt sätt att få till en folkomröstning, då de politiska partierna som sitter i de nationella parlamenten har allt sämre känselspröt ute bland medborgarna. De politiska partierna har allt färre gräsrotsaktiviteter, färre medlemmar och allt färre medborgare ser sig som anhängare eller sympatisörer till ett visst parti. Folkomröstningsresultatet är visserligen inte bindande för politikerna, men det har en stor politisk betydelse.

  Resultatet blev 61,6% mot associationsavtalet, 38,4% för med 32,2% valdeltagande. Det fordrades över 30% valdeltagande för att resultatet skulle vara giltigt. Olika EU-avtal har under senaste åren röstats ned i Grekland, Danmark och nu Nederländerna medan Storbritannien ordnar folkomröstning om fortsatt EU-medlemskap den 23 juni.

  Motstånd mot EU:s avtal med Ukraina fanns politiskt såväl till höger som till vänster. Kalvinisterna, antimuslimska socialkonservativa Frihetspartiet och Socialistpartiet röstade mot avtalet i det nederländska parlamentets två kamrar. Motståndarna mot EU-avtalet hävdar att det inte ger stabilitet i Ukraina. Det var ett stort misstag att teckna ett politiskt avtal mitt i det ukrainska kaoset hävdar motståndarna. Istället borde en plan för fred i landet ha upprättats. Målet bör vara att försöka skapa en ukrainsk förbundsstat – som Schweiz ungefär – samt sätta in opartiska fredsstyrkor för att försöka skilja de stridande åt.

  image

  EU:s elitpolitiker avskyr folkomröstningar (som vanligt) och vill att de skall ignoreras. Carl Bildt har redan varit ute och skrivit att de som röstade nej i Nederländerna ”bara” är 0,006% av EU:s väljarkår och att 29 demokratiska EU parlament har sagt ja. Bildt räknar då in EU-parlamentet, vars valdeltagande ligger knappt över valdeltagandet i den nederländska folkomröstningen (37,3% valdeltagande i Nederländerna 2014, med en dipp på 30% 1999). Bildt hävdar fortsättningsvis att:

  “Det är ett demokratiskt problem med lågt valdeltagande i EU-val, men valdeltagandet i den Nederländska folkomröstningen var mycket mycket lägre.”

  Då det faktiskt inte skiljer så mycket i deltagande (30/37% mot

  32%) mellan val till EU-parlamentet och folkomröstningen måste man fråga sig om Bildt partiskt väljer vilka val och folkomröstningar som är “demokratiska” eller saknar han faktaunderlägg i frågan? Känslan han ger uttryck för är att holländarna inte skall komma och tro att de är något.

  På detta sätt avfärdar EU-eliten alla invändningar från olika håll i EU. Samlar inte oppositionen minst hälften av de 392 miljoner röstberättigade i EU:s 28 medlemlemsländer kan det avfärdas av EU-politikerna. För att EU skall fungera ”effektivt” måste demokratiska principer i medlemsländerna ignoreras eller motarbetas. Ledaren för den Gröna gruppen i EU-parlamentet varnade igår för att ordna folkomröstningar i EU frågor då de hotar EU-projektets existens.  

  Vi får se om nu EU-Ukrainaavtalet kommer att hävas. Men av demokratiska skäl måste det nederländska folkomröstningsresultatet respekteras. Annars odlar EU-eliten bara än mer förutsättningar för den politiska extremismen att gro.