• EU-parlamentets talman vill censurera TV-utsändningarna

  image

  Enskilda EU-parlamentariker gör allt för att få uppmärksamhet i media.
  Det gör att det ibland blir lite väl mycket ”show” och upptåg på sessionerna.
  Det är en del av det politiska spelet. Frågan är vad som kränker
  ”EU-parlamentets värdighet” och vem som skall avgöra vad som skall vara
  tillåtet och vad som skall bestraffas och censureras.

  Talman Schulz har beordrat att EU-parlamentets kameror skall vändas
  bort när EU-parlamentariker gör upptåg eller protesterar på olika sätt med
  plakat och t-shirts med politiska slogans. Schulz vill också begränsa antalet
  fotografer i plenisalen.

  Först och främst – fysiskt våld samt rasistiska och sexistiska förolämpningar
  måste givetvis fördömas och åtgärdas. Det går inte att acceptera till exempel
  det som händer i det ukrainska parlamentet när vakter måste skydda talmannen
  med paraplyer mot äggkastare bland ledamöterna eller tårgasen som regelbundet släpps ut av oppositionen i Kosovos parlament.

  Men det finns en gränsdragning och ageranden som måste tillåtas, till
  exempel när Frankrikes dåvarande president Chirac höll tal i EU-parlamentet
  1995 protesterade många EU-parlamentariker mot de franska
  kärnvapenprovsprängningarna. Den rätten måste de ha i demokratins namn.

  När brittiska EU-motståndare har hycklat EU-federalisterna i
  EU-parlamentet för att de förlorat olika folkomröstningar om ökad politisk makt
  för EU-institutionerna tillhör också den politiska debatten.

  Visst, att sätta på sig en mask av Angela Merkel och springa fram och
  hälsa på gästande talare i EU-parlamentet kan man alltid ifrågasätta meningen
  av. Men vem är att döma?

  Vem spelar pajas? Det är sist och slutligen väljarna som avgör det i
  fria och hemliga val. Vad talman Schulz nu försöker göra är helt en
  censuråtgärd. Han försöker att försköna verkligheten i EU-parlamentet enligt en
  mall som passar honom. Det visar tydligt vilken dålig självkänsla
  EU-federalisterna i EU-parlamentet har när de vill ta till dessa åtgärder.