• EU-parlamentets toppar vill satsa mer skattepengar på sina limousiner och chaufförer

  EU-parlamentets presidium, talman och 14 vice talmän, skulle på onsdagen
  9 mars ha behandlat ett förslag om att öka sin budget för att köpa limousiner
  och anställa chaufförer
  . Ärendet har dock skjutits upp. Presidiet skall först
  behandla frågan och sedan skall frågan behandlas vidare inom EU-parlamentet i
  utskott och på session.

  Drivande för förslaget verkar ha varit EU-parlamentets
  generalsekreterare Klaus Welle. Dock, han har säkerligen förankrat det bland
  EU-parlamentets toppar.

  De 751 EU-parlamentarikerna har i Bryssel och Strasbourg biltransportservice till och från EU-parlamentet. Nu vill EU-parlamentets
  presidium öka budgetanslaget med 3,7 miljoner euro till 10,5 miljoner euro per
  år för bil- och chaufförsservicen. Det kan dock bli en större ökning än så.
  Elektronisk utrustning för chaufförerna som tablets och mobiltelefoner
  tillkommer. Inräknat nu är dock uniformer till chaufförerna, cirka 1000 euro
  per år per chaufför, totalt 116 000 euro, skall läggas på uniformer.

  Skälet till budgetökningen är att EU-parlamentarikerna påstås vara hotade och de anger att de har ”känsliga dokument” med sig. Men hotbilden mot
  de 751 EU-parlamentarikerna är nog inte särskilt mycket högre än mot vanliga
  medborgare. Ministrar, EU-kommissionärer, nationella parlamentsledamöter,
  lokala och regionala ledande politiker har en större hotbild mot sig på grund
  av mer omfattande mediaframträdanden och ett större politiskt ansvar för beslut
  som rör människors vardag. EU-parlamentarikerna har inte heller särskilt
  känsliga dokument. Allt de handhar i utskotten finns på nätet.
  EU-parlamentarikerna är också kända för att glömma eller sprida sina dokument
  överallt. ”Känsliga” handlingar som till exempel om handelsavtalsförhandlingar
  får de bara läsa i ett slutet rum i EU-parlamentet.

  EU-parlamentarikerna känner sig dock tydligen otrygga. Det har också
  föreslagits att EU-parlamentets tjänstebilar skall utrustas med en ”panic
  button” som EU-parlamentarikern kan trycka på om han/hon känner panik. En sådan
  knapp vill nog alla medborgare ha, men alla kan inte få den förmånen – är det
  befogat att EU-parlamentarikerna skall ha denna förmån på skattebetalarnas
  bekostnad?

  EU-dokument är för den delen inte heller särskilt intressanta för
  kriminella. 2014 bröt sig tjuvar in i en tjänstebil som dåvarande vice
  ordförande i EU-kommissionen, Viviane Reding, använde sig av. Redings
  officiella EU-dokument lämnades kvar,
  men tjuvarna tog en resväska och en köttpaj.
  Synd för Reding men hon kom nog över det. Men denna incident är inget skäl för
  att stärka ”bubblan” runt EU-parlamentarikerna. De får som vanliga medborgare
  känna av hårdare tider i den offentliga budgeten och åka med allmänna
  kommunikationer eller ta taxi. De har faktiskt traktamenten för att täcka
  sådana utgifter.

  Förslaget om den utökade limousinservicen har faktiskt stött på en del
  motstånd inom EU-parlamentet, så det återstår att se om det verkligen kommer
  att gå igenom. Men som systemet är skapat så kan EU-parlamentarikerna ge sig
  själva förmåner och sedan utpressar de medlemsländerna att betala högre
  EU-avgifter, som tas ur den grå massan av skattebetalare.

  “oh lord why don’t you buy me a mercedes benz…“

  Bild: Geenstijl.nl