• Öppenheten i EU-institutionerna – hur kan den förbättras?

  Måndagen den 15 februari ägde ett seminarium rum på Pressklubben i
  Stockholm om öppenheten i EU-kommisisonen utifrån en rapport som
  frilansjournalisten Staffan Dahllöf skrivit på uppdrag av OEIC.

  I paneldiskussionen, ledd av förre Brysselkorrespondenten för Sveriges
  Radio, Willy Silberstein, deltog Stephen Lindholm, ordförande i
  Journalistförbundets yttrandefrihetsgrupp, Johan Wullt, chef för avdelningen
  för press, media och kommunikation på EU-kommissionens kontor i Stockholm, samt
  Anna Hedh, EU-parlamentariker (S).

  Arrangörer var tankesmedjan OEIC och Svenska Journalistförbundet.
  Diskussionen var intressant, men vi gör här mest några utvikningar från det
  ämnet. Dock kan konsteras som Staffan Dahllöf sade utifrån erfarenheterna av
  sitt skrivande av rapporten – EU-institutionerna måste korta sina
  handläggningstider för att lämna ut handlingar, EU-institutionerna måste
  upprätta heltäckande register över sina handlingar enligt den kritik de fick
  från EU:s ombudsman i december 2008 samt att öppenheten i EU måste bli politiskt
  intressant.

  I USA finns det en offentlig debatt om öppenhet. Hillary Clinton har
  till exempel fått kritik för att hon som utrikesminister arbetade från ett
  annat emailkonto än det officiella i utrikesdepartementet. När Sarah Palin 2008
  blev vicepresidentkandidat för Republikanerna begärde journalister att få ut
  hennes epostmeddelanden från tiden som guvernör i Alaska. Epostmeddelanden
  lämnades, det tog visserligen lite tid, men så var det trots allt ungefär en
  lastpall av utskrivna epostmeddelanden.

  I USA fungerar the Freedom of Information Act därför att det är politik
  inblandat. I EU är det inte så av flera orsaker.

  Ett exempel – EU-kommissionens ordförande, kristdemokraten  Juncker, har inget offentligt register över
  sin korrespondens. Ingen verkar bry sig. Hans politiska ”opponent”,
  EU-parlamentets talman, socialdemokraten Schulz, är kompis med Juncker. De
  tycker också i princip samma sak politiskt. Schulz vill nog inte heller öppna
  Pandoras box och kritisera Juncker för bristande öppenhet då socialdemokratiska
  EU-kommissionär troligen inte är ett dugg bättre.

  image

  Brysselkorrespondenterna är oftast fullt upptagna med att följa
  nyhetsflödet från EU-institutionerna och rapportera hem. De har inte tid att
  bedriva undersökande journalistisk och begära ut EU:s handlingar.
  En del Brysselkorrespondenter ser det även som sin uppgift att förklara och
  försvara EU, som t.ex. SvD:s förre EU-korrespondent Rolf Gustavsson. Att vara
  undersökande journalist kan också ha sina negativa sidor och kosta på en del
  som fallet med Sterns journalist Hans-Martin Tillack har visat. 

  EU har heller inget demos, EU-parlamentsvalen visar att väljarna i de
  olika EU-länderna i hög grad röstar för eller mot sittande nationell regering i
  EU-parlamentsvalet. Detta val ses oftast mer som en opinionsmätning för den
  nationella politiska scenen. EU är alltså långt borta. På nyhetsredaktionerna i
  Sverige är EU ointressant nyhetmässigt. Det upplevs som att om läsarna är
  intresserade av politik så är det främst nationell och lokal politik de vill
  läsa om. Det gör att från medlemsländernas respektive mediaorganisationer kommer det
  knappast några initiativ till undersökande journalistik gentemot
  EU-institutionerna – Bryssel är för avlägset.

  För att EU-institutioernas öppenhet skall bli bättre krävs det ett
  engagemang från ”the chattering classes” i respektive medlemsland. Det behövs
  ett tryck från journalister, forskare och akademiker, politiska opponenter,
  politiskt intresserade medborgare och så vidare för att EU-institutionernas
  offentlighetsprinciper skall bli bättre.

  Det behövs också ett starkt tryck gentemot EU:s medlemsländer så att de
  verkligen kommer igång med översynen av EU:s offentlighetsregler. 2008 lade
  EU-kommissionen ett förslag till revision av öppenhetsförordningen från 2001 (KOM(2008)0229).
  Detta förslag skulle minska öppenheten i EU.

  EU-parlamentet lade sitt förslag 2011 i detta ärende
  (Cashmanbetänkandet). Detta förslag avvisade EU-kommissionens förslag. Men
  EU-parlamentets förslag har därefter i sin tur avvisats av ministerrådet och
  EU-kommissionen. Därefter har positionerna varit fastlåsta och inget verkar
  hända. Det behövs ett publikt tryck gentemot EU-institutionerna för att få
  igång förhandlingarna om en revision av EU:s öppnehetsregler – men var är denna
  opinion?