• Agerar Sverige som ett självständigt land i FN?

  Sveriges
  regering satsar pengar på en kampanj för att vårt land skall bli invalt i FN:s
  säkerhetsråd. Sverige vill vara ”en stark humanitär röst” och ta
  sitt globala ansvar, menar regeringen.

  Men Inga-Britt Ahlenius,
  före detta chef på FN:s internrevision, 

  Alla håller inte med om värdet av att lägga mycket
  energi och resurser på den svenska kandidaturen. Inga-Britt Ahlenius, före
  detta chef för Riksrevisionsverket och tillika före detta chef på FN:s internrevision har uttalat att satsningen är missriktad och att Sverige övervärderar möjligheterna att göra någon skillnad i säkerhetsrådet.

  Hon hävdar att: 

  ”Sverige
  kan inte göra någon skillnad i säkerhetsrådet. Kandidaterna följer alla
  samma EU-linje och inflytandet för icke-permanenta medlemmar gentemot de fem
  permanenta är dessutom begränsat.”

  Ahlenius är av den uppfattningen att Sverige som
  medlem av EU är bundet av sin lojalitet mot unionen och kan därför inte fungera
  som en självständig röst. Två platser skall tillsättas säkerhetsrådet för
  perioden 2017-18 och tre av EU:s medlemsländer konkurrerar om platserna:
  Nederländerna, Italien och Sverige.

  Enligt Ahlenius gör det egentligen ingen skillnad om
  det är Sverige eller någon annan medtävlande som får plats vid bordet, EU-länderna
  följer alla samma linje, och inflytandet för icke-permanenta medlemmar gentemot
  de fem permanenta är dessutom begränsat.

  Ahlenius anser att Sverige istället borde satsa på
  att, tillsammans med andra, göra allt för att få fram en ny generalsekreterare
  för FN efter det att Ban Ki-moon lämnar posten vid årsskiftet. De fem
  permanenta medlemmarna har inget intresse av en kvalificerad ledare för FN,
  därför fick vi Ban Ki-moon, säger hon.

   Men Sveriges regeringen gör en annan analys av vad som
  går att göra i säkerhetsrådet. Utrikesminister Margot Wallström skriver till
  exempel i en debattartikel att en plats i säkerhetsrådet är en plattform för
  oss att driva vår politik. Sverige kan föra fram åsikter och värderingar som
  påverkar omvärlden i en positiv riktning, enligt Wallström i DN i december.

  Sverige är dessutom sjätte största bidragsgivare, i
  absoluta tal, till FN och det var 20 år sedan Sverige senast satt i
  säkerhetsrådet. Det vore rättvist att låta Sverige få sitta med vid bordet
  igen, anser den svenska kampanjledningen, när nu slutspurten i kampanjarbetet
  inleds – i slutet av juni detta år skall det avgöras. Nu skickas ”hederssändebud”
  ut i världen för att värva röster inför valet. Bland tunga namn med bra
  kontakter som skall vara ”hederssändebud” Carl Bildt, Göran Persson, Pierre
  Schori och Lena Hjelm-Wallén. Dessa personer är nog inte billiga att hyra in
  för detta uppdrag.

   Carl Bildt för sin del vill se ”en starkare samlad
  europeisk röst i de avgörande globala frågorna.”

  EU-parlamentet har sedan länge den åsikten att EU bör
  ha en plats i FN och säkerhetsrådet – ibland har de uttalat att EU skall ha en enda plats, men senast antog
  man en svagare skrivning i den frågan.

  Sveriges regeringen tycks också hoppas på att
  ”icke-demokratin” Saudiarabien skall kunna övertygas om att stödja den svenska
  kandidaturen, trots tidigare meningskiljaktigheter. Saudiarabien kan få andra
  arabländer i regionen att rösta som dem.

  Sverige är rent allmänt en lojal EU-medlem som troget
  följer EU:s utrikespolitiska linje i FN:s generalförsamling. Men samtidigt kör
  regeringen ett dubbelspel och hävdar man har så mycket att tillföra i
  FN-arbetet. Inför svenska skattebetalare vill man inte tala om EU-linjen man
  följer i FN.