• Gör EU-parlamentet skäl för sina höga omkostnader?

  image

  EU-parlamentet
  hade session i Strasbourg måndag-torsdag 18-21 januari 2016.

  751
  EU-parlamentariker multiplicerat med minst tre EU-parlamentsanställda av olika
  slag gjorde resan till Strasbourg, den sistnämnda gruppen i huvudsak från
  Bryssel.

  EU:s
  Revisionsrätt uppskattade sommaren 2014 EU-parlamentets resekostnader mellan
  Bryssel och Strasbourg till 114 miljoner euro (cirka 1,06 miljard svenska
  kronor).

  Men
  vad gör då EU-parlamentet som är så viktigt att det berättigar denna stora
  extrakostnad för EU-ländernas skattebetalare?

  Förutom
  debatter om bland annat vad som hänt under det luxemburgska ordförandeskapet i
  ministerrådet och vad som skall hända under det kommande nederländska
  ordförandeskapet så röstade man om totalt 26 ärenden (dock ett av dem godkändes
  utan omröstning). Av dessa 26 var sju stycken lagstiftningsfrågor (ett av dessa
  sju var dock tekniskt sett ett yttrande till ministerrådet).

  De
  sju lagstiftningsärendena var som följer:

  Tisdag
  19/1

  1/
  Flerårig
  återhämtningsplan för blåfenad tonfisk i östra Atlanten och Medelhavet (ordinarie
  lagstiftningsförfarande, första behandlingen –
  EU-kommissionen lägger förslaget och ministerrådet och EU-parlamentet arbetar
  och med och godkänner förslaget gemensamt).

  Onsdag
  20/1

  2/
  Automatiskt utbyte av uppgifter ur fordonsregister i Lettland (samrådsförande –
  EU-parlamentet avger endast en åsikt, ministerrådet är inte skyldigt att följa EU-parlamentets uttalande
  utan bara att lyssna till det).

  3/
  Oskuldspresumtionen och rätten att närvara vid rättegång i straffrättsliga
  förfaranden (ordinarie lagstiftningsförfarande, första behandlingen –
  EU-kommissionen lägger förslaget och ministerrådet och EU-parlamentet arbetar
  och med och godkänner förslaget gemensamt).

  4/
  Personlig skyddsutrustning (ordinarie lagstiftningsförfarande, första
  behandlingen – EU-kommissionen lägger förslaget och ministerrådet och
  EU-parlamentet arbetar och med och godkänner förslaget gemensamt).

  5/
  Anordningar för förbränning av gasformiga bränslen (ordinarie
  lagstiftningsförfarande, första behandlingen – EU-kommissionen lägger förslaget
  och ministerrådet och EU-parlamentet arbetar och med och godkänner förslaget
  gemensamt).

  6/
  Linbaneanläggningar (ordinarie lagstiftningsförfarande, första behandlingen –
  EU-kommissionen lägger förslaget och ministerrådet och EU-parlamentet arbetar
  och med och godkänner förslaget gemensamt).

  Torsdag 21
  januari
  7/ Stabiliserings- och associeringsavtalet mellan EU och Kosovo (godkännandeförfarande
  – EU-parlamentet
  har vetorätt men saknar möjlighet att ändra i lagförslaget).

  EU-parlamentet hittar
  jobb åt sig själva och alltid finns det något tyckande man kan sönderdela. Till
  exempel på tisdagen röstade man om två egna initiativbetänkanden i följande
  ämnen: ”Kompetenshöjande åtgärder för att bekämpa ungdomsarbetslöshet” (Plurabetänkandet
  A8-0366/2015 – observera ingen anknytning till Plura i Eldkvarn) och ”Vägen mot
  en rättsakt för den digitala inre marknaden” (Kallas/Gebhardtbetänkande A8-0371/2015).

  Dessutom
  röstade man på tisdagen om ett eget initiativbetänkande om rollen för
  interkulturell dialog, kulturell mångfald och utbildning när det gäller att
  främja EU:s grundläggande värderingar (Wardbetänkandet A8-0373/2015) från
  utskottet för kultur och utbildning.

  Den
  som vill ödsla tid på att läsa ett fullständigt meningslöst dokument kan göra
  det här.

  Av
  20 närvarande svenska EU-parlamentariker röstade 17 ja till detta betänkande.
  Dessa 17 svenska EU-parlamentariker stödjer utan problem den rikliga
  ordproduktion EU-parlamentet presterar, vars kvalitetsinnehåll starkt kan
  ifrågasättas, och inte minst ifrågasättas existensen av med tanke på de tuffa
  villkor verksamheten inom vård, skola och omsorg lever under.

  Av
  de 26 ärendena var också tre rent interna EU-parlamentsangelägenheter. Två
  stycken ärenden handlade om upphävandet av immunitet för en
  EU-parlamentariker, en om utnämning av en undersökningskommitté (godkändes
  utan omröstning) samt ett betänkande om verksamheten i EU-parlamentets utskott
  för framställningar år 2014.

  Sammantaget
  kan konstateras att EU-parlamentet har lite att göra, men samtidigt är de som
  är valda dit oerhört välbetalda, liksom en stor del av personalen också uppbär
  goda löner.

  Utan
  problem skulle man kunna stryka några ärenden och skippa varannan session i
  EU-parlamentet. Därmed skulle man spara cirka 500 miljoner svenska kronor om
  året. Ett sådant besparingsförslag skulle säkert vara populärt bland en
  majoritet av EU-ländernas skattebetalare.

  Foto:  Cédric Puisney Flickr