• Ett första avtal om en EU-skatt på finansiella transaktioner på plats

  Men många detaljer återstår – och Estland lämnar projektet

  I Sverige fick förhandlingarna under
  december 2015 om införande av en direkt EU-skatt mellan elva EU-länder föga
  uppmärksamhet. Just december 2015 var en månad av desperation för att få ett
  avtal på plats på grund av den självpåtagna tidsfrist som de elva EU-länderna
  hade satt upp för sina EU-skatteförhandlingar. De har pågått sedan 2011, men
  hade gått i stå.

  De elva finansministrar som ville införa
  en harmoniserad EU-skatt på finansiella transaktioner hade grunden för en
  uppgörelse på bordet till deras möte måndagen den 7 december.

  “Vi har en grund för en
  överenskommelse på bordet … Vi är i de sista centimetrarna ifrån vad som
  krävs för att uppfylla detta avtal, inte det lättaste att uppnå, men jag tror
  att vi kan göra det, och vi måste göra det. Vi kan göra det och måste göra det
  nu”. 

  Det sade EU-kommissionär Moscovici på en presskonferens inför mötet på
  finansiella transaktioner. Han var som optimist som alltid – det är hans jobb.

  Men Tysklands finansminister Wolfgang
  Schaeuble sade till journalister innan mötet att han var "skäligen
  skeptisk” att en kompromiss hade kommit närmare.

  “Vi har haft så många möten om detta
  ämne och då har det alltid misslyckas på någon punkt i en av
  medlemsländerna,” sade Schaeuble till journalister. “Jag vet inte vad
  jag skulle göra. Vi måste nå en överenskommelse. Vi kanske kommer att lyckas i
  dag och om inte kommer vi att förnya våra ansträngningar nästa år.

  De elva deltagarna i mötet kom att
  fokusera på hur skatteplanen skulle hantera derivat, hur erbjuda statspapper
  bundna undantag, och hur man skulle behandla ”market making”-aktiviteter,
  berättade en EU-tjänsteman för reportrarna i Bryssel.

  Österrikes finansminister Hans Joerg
  Schelling sade att det fanns ett nytt kompromissförslag som kunde vara
  acceptabelt. “Det är rätt att vi inte har långt att gå, men som ni vet är den
  sista metern ofta det svåraste”, sade han före mötet.

  Men ett genombrott kom tisdagen den 8
  december 2015. Tio EU-länder enades om “grundläggande principer” för
  en skatt på finansiella transaktioner (FTT). Inte utan problem och
  Storbritannien hotade med att gå till EU-domstolen om FTT-skatten går emot deras
  intressen på finansmarknaden.

  Efter en sen natts möte måndag-tisdag 7-8 december lade finansministrarna från Österrike, Belgien, Frankrike, Tyskland, Grekland,
  Italien, Portugal, Slovakien, Slovenien och Spanien fram ett förslag, som bara
  utgjorde en sida, till sina EU-kollegor på tisdagen. Papperet beskriver hur
  aktier och derivat kan beskattas.

  Angående aktier beslutade de att
  alla transaktioner inklusive intradags skall beskattas”, men att
  “en smal ”market making”-undantagelse kan krävas.”

  Angående derivat, sade de
  “beskattningen bör baseras på principen om bredast möjliga bas och låga avgifter”
  och bör inte påverka statsobligationer utfärdade av medlemsstaterna.

  Dokumentet är “ett viktigt steg
  framåt [och] signalerar en mycket tydlig vilja att gå framåt”,
  uttalade EU:s
  finanskommissionär Moscovici.

  Men avtalet representerar i själva verket
  ett dubbelt bakslag för initiativtagarna till FTT-skatten. Främst för Österrike,
  som var ordförande i gruppen andra halvåret 2015, för Frankrike och för EU-kommissionen.
  De lanserade i början av 2015 en förhandlingsrunda med syfte att genomföra FTT
  den 1 januari 2016. Då hoppades de att nå en överenskommelse före
  klimatkonferensen i Paris och använda FTT-skatten för att finansiera kampen mot
  klimatförändringar och utvecklingsbistånd.

  Nästa deadline är nu juni 2016 och
  samtalen kommer att fortsätta inom ramen för Nederländernas EU:s
  ordförandeskap, ett land som inte är inblandat i FTT-planen.

  Det andra bakslaget i förhandlingarna var
  att Estland nu lämnat den grupp av länder som är villiga att införa skatt på
  finansiella transaktioner.

  Estlands motsätter sig nu FTT eftersom de
  är oroade över att de flesta aktierna handlas av finansiella institutioner som
  inte finns i de deltagande EU-FTT-länderna, vilket betyder att FTT kanske
  knappt ger några skatteintäkter.

  Omfattningen av FTT-skatten i de
  deltagande länderna hade Estland räknat på och de fann “att kostnaden för
  att samla in skatten jämfört med intäkterna inte skulle göra denna skatt värt
  det”
  , sade en EU-tjänsteman efter mötet.

  Just när tidsfristen för ett slutgiltigt
  avtal kom upp godkände alltså tio EU-länder ett FTT-förslag som åtminstone
  håller hoppet för EU-federalisterna om införande av EU-skatt på finansiella
  transaktioner vid liv. Men, för att gå vidare med planen under en förstärkt
  format samarbete, måste det finnas minst nio frivilliga stater. Ett par avhopp till
  skulle döda FTT-skatten. För att hålla medlemmar ombord, säger dokumentet att
  “ytterligare analys … krävs. Negativ inverkan på realekonomiska system
  och pensioner bör minimeras.”

  Granskning.eu frågade precis före jul 2015 en
  slovensk nationell parlamentsledamot som är medlem av det slovenska
  parlamentets EU-utskott om debatten i landet om den EU-skatt man skall gå med
  i. Men parlamentsledamoten visste inget om FTT-skatten, den hade inte
  debatterats och inte föredragits i EU-utskott.
  Den slovenska finansministern
  skötte frågan själv. Slovenien ville inte heller döda FTT-skatten genom ett
  avhopp. De har legat illa till ekonomiskt som euroland under eurokrisen och kan
  behöva finansiellt stöd från EU, i detta läge vågar de inte stöta sig med
  Tyskland och Frankrike.

  “Vad vi uppnår är blygsam,” sade
  Tysklands Wolfgang Schaeuble efter finansministrarnas möte. “Alternativet
  var att få något som är värre.” Schaeuble yttrade också vissa reservationer
  när han föreslog att fler deltagare skulle vara nödvändigt att göra FTT-skatten
  värd att införa.

  “Det enda vi kan göra är att ta del
  av gruppens dokument och säga att vi kommer att fortsätta detta nästa år”,
  sade Luxemburgs finansminister Pierre Gramegna, som var ordförande för mötet.

  Huvuddelen av diskussionen om de
  skattesatser som tillämpas på alla olika instrument som ingår i FTT-skatten,
  har inte ens börjat. “Nu när principerna har kommit överens om, kommer
  samtalen att handla om vilka verktyg som finns och hur du kan utarbeta
  juridiska språket”, uttalades det officiellt efter mötet.

  Som skattefråga kommer EU-skatten på
  finansiella transaktioner när den är klar att kräva enhällighet bland de 28
  medlemsländerna. En medlemsstat kommer att vara avgörande för att nå en
  uppgörelse – Storbritannien. Dess finansminister George Osborne hällde kallt
  vatten på de tio FTT-skatteländernas entusiasm.

  Detta ensidiga förslag “är en bit
  papper, det är inte ett Ekofin dokument”, sade Osborne till sina kollegor.

  De tio länder kan gå vidare med FTT
  planen, sade Osborne, men “det är deras verksamhet, under förutsättning
  att påverkan bara gäller dem.” Han tillade att resultatet är “mycket
  osäkert.”

  Tidpunkten för FTT-införandet kunde ha
  varit bättre för den brittiska Toryregeringen. En folkomröstning är på gång
  2016 eller 2017 i Storbritannien om att lämna EU.

  Relationerna mellan Storbritannien och
  euroområdet, samt bevakning av City of Londons verksamhet, var i samtalets centrum
  för att hålla Storbritannien inom EU. Men George Osborne gick ännu längre än en
  politisk varning och hotade med rättsliga åtgärder.

  “Jag gör det mycket klart att om
  förslaget ger effekter på den brittiska, andra icke-deltagande staters och på
  de enskildas marknader, kommer vi att behöva gå till domstol”, sade han.

  Så en sorts ”uppgörelse” om EU-FTT kom på
  plats och anhängare av projektet räddade sina ansikten. Men det var en mycket
  tunn handling och den kan inte kallas imponerande. Det bara gjorde att man
  kunde trycka fram tidsfristen till juni 2016. Ingen förlorade, men ingen vann. Kohandeln fortsätter.