• EU-parlamentet tjatar om en plats för EU i FN:s säkerhetsråd

  På EU-parlamentets session i Strasbourg 23-26 november
  2015 hände inte så mycket. Men en fråga i ett betänkande är intressant att
  återge. Från utskottet för utrikesfrågor – en diskussionsklubb, precis som
  de utrikespolitiska föreningarna som brukar finnas på Sveriges
  universitetsorter, lades det fram ett betänkande ”om EU:s roll i FN – Hur kan
  EU:s utrikespolitiska mål uppnås bättre?” (A8-0308/2015). Föredragande var Paavo
  Väyrynen, som varit Finlands utrikesminister inte mindre än tre gånger (1977–1982, 1983–1987 och 1991–1993). Men
  betänkandet var inget annat än ett ”eget initiativbetänkande”, alltså
  bara ett tyckande från EU-parlamentet.

  EU-parlamentet har i åratal tjatat om att EU skall ha en
  gemensam permanent plats i FN:s säkerhetsråd. I EU:s medlemsländer är tonen en
  annan och EU-parlamentarikernas åsikt i stort sett ignorerad. Frankrike och Storbritannien
  bevakar sina permanenta platser som hökar och Tyskland för kampanj för att de
  skall få en permanent plats. Även Sverige för kampanj för att få en av de roterande platserna i FN:s
  säkerhetsråd 2017-2018. Att EU-länder sitter där räcker uppenbarligen inte för
  Sverige trots ”den heliga EU-samordningen”.

  I ett yttrande till Väyrynenbetänkandet skriver EU-parlamentets
  utskott för konstitutionella frågor: 

  ”Europaparlamentet begär att man genomför
  de förhandlingar och förfaranden och den reform av FN:s säkerhetsråd som behövs
  för att EU ska kunna bli permanent medlem av detta organ, med en permanent
  plats och en gemensam röst.”

  Utrikesutskottet vill dock inte gå lika långt denna gång.
  De skriver följande i punkt 14 i förslaget till betänkande: 

  ”Med tanke på EU:s
  bidrag till freds- och säkerhetsstrukturen i världen och Lissabonfördragets mål
  att stärka den europeiska utrikespolitiken påminner Europaparlamentet om det
  långsiktiga målet att EU får en plats i ett utvidgat säkerhetsråd, och
  efterlyser åter en debatt i hela Europa om reformen av säkerhetsrådet. …”.

  EU-parlamentet backar alltså något och vågar inte riktigt
  uttala att EU-länderna skall ha en enda gemensam plats, vilket rimligtvis skulle innebära att de stora EU-länderna inte längre kan ha egna platser där.

  Tisdagen den 24 november röstade man om betänkandet i
  plenum. Vid omröstningen röstade man särskilt i en andra del av punkt 14 om
  formuleringen 

  “det långsiktiga målet att EU får en plats i ett utvidgat
  säkerhetsråd”.

  Denna del av punkt 14 antogs med 497 ja-röster mot 166
  nej-röster och 18 nedlagda röster.

  Ja röstade liberala ALDE, italienska femstjärnerörelsen i
  blandgruppen EFDD, en minoritet av vänstergruppen GUE/NGL, kristdemokratiska
  EPP, socialdemokratiska S&D samt de Gröna/regionalisterna.

  Nej röstade konservativa ECR, en majoritet av
  blandgruppen EFDD, främlingsfientliga ENF, en majoritet av vänstergruppen
  GUE/NGL, 18 ledamöter från brittiska Labourpartiet i socialdemokratiska S&D
  samt en svensk Miljöpartist. Ytterligare en minoritet i vänstergruppen GUE/NGL
  avstod.

  De svenska ledamöterna röstade som följer:

  Ja:
  Federley ©, Selimovic (L), Wikström (L), Adaktusson (KD), Corazza Bildt (M),
  Fjellner (M), Hökmark (M), Guteland (S), Ludvigsson (S), Nilsson (S), Ulvskog
  (S).

  Nej: Andersson (MP), Björk (V), Lundgren (SD), Winberg
  (SD).

  Frånvarande: Engström (MP), Hedh (S), Post (FI).

  C, FP, KD, M, S och MP anser alltså att EU skall ha en
  plats i säkerhetsrådet och i huvudsak ta över det diplomatiska arbetet i FN
  från medlemsländerna.

  Borde inte de svenska S och MP-ledamöter som röstade för
  den del av punkt 14 som vill att EU skall få en plats i FN:s säkerhetsråd också
  tycka att S-MP-regeringens kampanj för att Sverige skall sitta där är att
  slänga tid och pengar i sjön, andra EU-länder sitter ju där redan och vi kan
  väl då lita på deras arbete? Eller?

  EU-parlamentet lever i sin egen lilla värld med visioner
  om att EU skall ta över allt från utrikespolitik till kommunala frågor. En del
  svenska EU-parlamentariker flyter med i den visionen som döda sillar med
  strömmen.

  Bild: “New York, Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (9452039589)” by Cancillería Ecuador Licensed under CC BY-SA 2.0 via Wikimedia Commons