• EU-parlamentet vill ha mer – del II

  Som
  beskrivits i en tidigare blogg röstade EU-parlamentet onsdagen den 28 oktober
  2015 i Strasbourg om EU:s budget för 2016 i en första behandling (Fernandes/Deprezbetänkandet
  A8-0298/2015).

  Spenderbyxorna
  var på och på inget sätt visar EU-parlamentet ett vilja att skära i
  EU-byråkratin. Vi fortsätter att rapportera om intressanta omröstningar med
  namnupprop (ONU) på
  Fernandes/Deprezbetänkandet.

  Två
  ändringsförslag handlade om att radikalt se över två onödiga EU-institutioner som
  fått mycket kritik över åren för att bara producera papper och vars
  representanter får dyra flybiljetter samt trakteras med dyra middagar på
  skattebetalarnas bekostnad.

  Ändringsförslag
  10 från ”blandgruppen EFDD” löd som följer:

  ”106.
  Europaparlamentet begär en radikal översyn av Europeiska ekonomiska och sociala
  kommitténs roll och en konsekvent minskning av kommitténs anslag.”

  Texten
  ovan skulle då ersätta följande punkt i betänkandet:

  106.
  Europaparlamentet justerar schablonavdraget till dess ursprungliga nivå på 4,5
  %, så att kommittén kan tillgodose sina behov och hantera den fortsatta
  minskningen av personalstyrkan till följd av samarbetsavtalet mellan
  parlamentet och kommittén.

  Detta
  ändringsförslag röstades ned med 197 ja-röster mot 463 nej-röster och 35
  nedlagda röster. Ja röstade konservativa ECR-gruppen, blandgruppen EFDD,
  främlingsfientliga ENF, de Gröna/Regionalisterna och ströröster från övriga
  grupper. Nej röstade liberala ALDE, vänstergruppen GUE/NGL, kristdemokratiska
  EPP och socialdemokratiska S&D. Avstod gjorde främst den polska
  delegationen i konservativa ECR.

  De
  svenska ledamöterna röstade som följer:

  Ja:
  Federley ©, Wikström (FP), Adaktusson (KD), Corazza Bildt (M), Hökmark (M), Andersson
  (MP), Engström (MP), Eriksson (MP), Valero (MP), Lundgren (SD), Winberg (SD).

  Nej:
  Guteland (S), Hedh (S), Ludvigsson (S), Nilsson (S), Post (FI) (avstod men
  anmälde felröstning och att hon avsåg att rösta nej).

  Avstår:
  Selimovic (FP), Björk (V).

  Närvarande
  men ej röstat: Fjellner (M).

  Frånvarande:
  Ulvskog (S).

  Ändringsförslag
  11 från ”blandgruppen EFDD” löd som följer:

  ”108.
  Europaparlamentet begär en radikal översyn av Regionkommitténs roll och en
  konsekvent minskning av kommitténs anslag.”

  Texten
  ovan skulle då ersätta följande punkt i betänkandet:

  ”108.
  Europaparlamentet minskar å ena sidan lönerna och ersättningarna med ett belopp
  som motsvarar 66 uppgraderingar och fyra ytterligare tjänster som inte beaktats
  i budgetförslaget för att återspegla överföringen av dessa tjänster till
  parlamentet.”

  Detta
  ändringsförslag röstades ned med 186 ja-röster mot 482 nej-röster och 25
  nedlagda röster. Ja röstade konservativa ECR-gruppen, blandgruppen EFDD,
  främlingsfientliga ENF, de Gröna/Regionalisterna och ströröster från övriga
  grupper. Nej röstade liberala ALDE, vänstergruppen GUE/NGL, kristdemokratiska
  EPP och socialdemokratiska S&D. Avstod gjorde främst den polska
  delegationen i konservativa ECR.

  De
  svenska ledamöterna röstade som följer:

  Ja:
  Adaktusson (KD), Corazza Bildt (M), Fjellner (M), Andersson (MP), Engström
  (MP), Eriksson (MP), Valero (MP), Lundgren (SD), Winberg (SD).

  Nej: Federley ©, Selimovic (FP), Wikström (FP),
  Guteland (S), Hedh (S), Ludvigsson (S), Nilsson (S), Post (FI).

  Avstår:
  Björk (V).

  Närvarande
  men ej röstat: Hökmark (M).

  Frånvarande:
  Ulvskog (S).

  Liberala
  ALDE-gruppen krävde förra mandatperioden att Europeiska ekonomiska och sociala
  kommittén (EESK) skulle läggas ned och Regionkommittén skulle omstruktureras.
  Men det var då det. Nu har de bytt folk och röstade för dessa båda
  EU-institutioners bevarande. De två institutionerna har flera gånger
  kritiserats för att ”spendera pengar som om det inte finns någon morgondag”. 

  Centerpartiets
  Federley skall för en gångs skull ha heder för att att röstade för en radikal
  omstrukturering av EESK. Men det är bäst att Lantbrukarnas Riksförbund inte får
  reda på det, ty de sitter i EESK och har alltid försvarat denna institution med
  näbbar och klor.

  Vänsterpartiet
  tycks vara inne i en period då de inte vet vilket ben de skall stå på. Har de
  röstats in i EU-parlamentet för att avstå när man försöker skära bort dödkött
  från EU?

  De
  största anhängarna av JTVSH (Ja Till Vad Som Helst) är S och FI som
  försvarar EESK och Regionkommittén medan

  FP och C försvarar Regionkommittén. Varför kan man fråga sig?

  I
  dessa tider av flyktingkris, eurokris, hög arbetslöshet, ständiga nedskärningar
  i vård, skola och omsorg – ja då försvarar S, FI, C och FP EU-institutionernas ”no good for nothing”-arbete. Kom ihåg det nästa gång de vill ha din röst!