• Ännu ett struntbetänkande genomröstat i EU-parlamentet

  image

  Torsdag 28 oktober 2015 i Strasbourg röstade EU-parlamentet igenom ännu
  ett betänkande som visar att man inte har förmåga att sortera ut onödigt
  byråkratiarbete för undersysselsatta EU-parlamentariker.

  Det var ett eget initiativbetänkande ”om nya utmaningar och koncept för
  främjande av turism i Europa” (De Montebetänkandet A8-0258/2015). Den som vill
  kan läsa förslaget som det lades till plenum här.

  Inte mindre än 133 förslagspunkter läggs fram och man kan konstatera
  att många olika slags turism finns det enligt EU-parlamentet. Detaljerna kan
  den intresserade ta del av enligt ovan, men man kan lägga sin tid på viktigare
  saker än att läsa detta dokument som innehåller krav på bland annat:

  “Att marknadsföra Europa genom en egen resmålsmarknadsföring och märkesstrategi," 

  “ytterligare insatser för att utarbeta en integrerad strategi för turism

  “Europaparlamentet rekommenderar med eftertryck att kommissionen ska överföra tillräckligt med personella resurser till sin turismpolitik,”

  “Europaparlamentet anser att det skulle bidra till att främja mångfalden inom den europeiska turismen och höja profilen för de olika intressenter som är verksamma inom turismsektorn om det utsågs ett europeiskt turistår.

  “Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en analys av fördelarna och nackdelarna med att inrätta ett europeiskt organ för turism.

  Detta betänkande är ännu ett typexempel på hur parlamentariker och påhejande lobbyister försöker etablera ytterligare skattefinansierade "organ”. En paraplyorganisation finns förstås redan för turistorganisationer. I Europeiska resekommissionen (ETC) får också Island och Norge vara med och ETC representerar redan Europa i Världsturismorganisationen i FN.

  Betänkandet antogs med 485 ja-röster mot 120 nej-röster och 12
  nedlagda. De fyra styrande federalistgrupperna kristdemokratiska EPP-gruppen,
  socialdemokratiska S&D-gruppen, liberala ALDE-gruppen och de
  Gröna/Regionalisterna röstade ja. Nej röstade konservativa ECR-gruppen,
  blandgruppen EFDD, främlingsfientliga ENF-gruppen och vänstergruppen GUE/NGL.

  De svenska ledamöterna röstade som följer:

  Ja: Federley ©, Selimovic (FP), Wikström (FP), Corazza Bildt (M),
  Fjellner (M), Hökmark (M), Engström (MP), Valero (MP), Guteland (S), Hedh (S),
  Ludvigsson (S), Nilsson (S).

  Nej: Adaktusson (KD), Andersson )MP), Eriksson (MP), Björk (V),
  Lundgren (SD), Winberg (SD).

  Frånvarande: Post (FI) (lämnade ca fem minuter före), Ulvskog (S).

  JTVSH-gruppen (Ja Till Vad Som Helst) bestod alltså denna gång av C,
  FP, M, S och två MP:are. Vore intressant att veta med vilka argument de röstade
  ja.