• EU-parlamentariker måste hålla tyst om TTIP-förhandlingarna

  EU-parlamentariker som vill läsa det nyligen publicerade
  jordbrukskapitlet i TTIP-förhandlingarna kan göra det – men under
  tystnadsplikt.

  Precis som när det gäller ärenden om bedrägerier i EU-institutionerna
  och frågor om upphävande av immuniteten för EU-parlamentariker som eventuellt
  kan ha begått ett brott så är TTIP-handlingarna hemliga.

  EU-parlamentariker som vill läsa jordbrukskapitlet i TTIP måste skriva
  under en förbindelse att de skall hålla tyst om vad de tar del av. De får läsa
  handlingen i ett speciellt fönsterlöst rum, inte ta med mobiltelefonen, inte ta
  med anteckningspapper (fast de får ta med penna in i rummet) etc.

  Bötesbelopp på minst 3000 euro kan utdömas om någon talar om vad de
  tagit del av.

  Så mycket för öppenheten i EU. Men EU-parlamentarikerna från de större
  grupperna har ingen rätt att klaga då EU-parlamentet har röstat nej till
  uppmaningar om större öppenhet i TTIP-förhandlingarna.

  Torsdag 23 maj 2013 röstade EU-parlamentet om en resolution om EU:s
  förhandlingar om ett handels- och investeringsavtal med Förenta staterna (B7-
  0187/2013).

  Ett ändringsförslag (nummer 36) från de Gröna/regionalisterna löd som
  följer:

  ”Europaparlamentet uppmanar rådet att komma överens med Förenta
  staterna om vilken grad av öppenhet som ska råda vid förhandlingarna, särskilt
  i fråga om offentliggöranden av textförslag under förhandlingarnas alla faser.”

  Detta ändringsförslag avslogs med 444 nej-röster mot 145 ja-röster och
  sex nedlagda röster. Kristdemokratiska EPP-gruppen, Socialdemokratiska
  S&D-gruppen, liberala ALDE-gruppen samt konservativa ECR-gruppen var de som
  röstade ned förslaget.

  De dåvarande svenska ledamöterna röstade som följer:

  Ja: Engström (PP), Lövin (MP), Schlyter (MP), Gustafsson (V).

  Nej: Johansson ©, Paulsen (FP), Schmidt (FP), Wikström (FP), Corazza
  Bildt (M), Fjellner (M), Ibrisagic (M), Svensson (KD), Hedh (S), Ludvigsson
  (S), Nilsson (S), Ulvskog (S).

  Frånvarande: Hökmark (M), Andersdotter (PP), Färm (S), Westlund (S).

  Ännu ett ändringsförslag om öppenhet (nummer 37) från de
  Gröna/regionalisterna löd som följer:

  ”Europaparlamentet uppmanar rådet att offentliggöra det slutliga
  förhandlingsmandatet som ett tecken på en ny anda av öppenhet och insyn i
  handelsförhandlingar.”

  Detta ändringsförslag avslogs med 396 nej-röster mot 187 ja-röster och
  åtta nedlagda röster. Kristdemokratiska EPP-gruppen, Socialdemokratiska
  S&D-gruppen och konservativa ECR-gruppen var de som röstade ned förslaget.

  De dåvarande svenska ledamöterna röstade som följer:

  Ja: Johansson ©, Paulsen (FP), Schmidt (FP), Wikström (FP), Engström
  (PP), Lövin (MP), Schlyter (MP), Gustafsson (V).

  Nej: Corazza Bildt (M), Fjellner (M), Ibrisagic (M), Svensson (KD),
  Hedh (S), Ludvigsson (S), Nilsson (S), Ulvskog (S).

  Frånvarande: Hökmark (M), Andersdotter (PP), Färm (S), Westlund (S).

  Så hur vill EU-parlamentarikerna från de större grupperna ha det?
  Öppenhet eller inte öppenhet i förhandlingarna om TTIP?