• En speciell EU-slipsdag föreslår Corazza Bildt (M)

  EU-parlamentarikerna har inte alltid mycket att göra. Det ger dem utrymme att
  bedriva “tankeverksamhet” om hur EU skall byggas upp såväl i dessa
  högtidliga former som lagstiftning, nya EU-institutioner med mera i överstaten
  EU.

  Ibland kanske idéerna som presenteras av
  EU-parlamentarikerna inte riktigt håller måttet utan får löjets skimmer över
  sig. En sådan är resolutionen som bland annat Anna Maria Corazza Bildt (M) med
  flera har presenterat i EU-parlamentet om att införa en “Europeisk
  slipsdag”.

  Bland annat skriver de i sitt förslag: “I
  århundraden var kravatten och slipsen karaktäristisk för européerna och för
  folk med europeisk mentalitet och europeiska värderingar”.

  Återigen landar frågan i “europeiska
  värderingar” – värderingar som inte har någon gemensam definition.

  Eller har denna blogg missat något – går denna
  värderingsfråga i en rak linje genom historien sedan kroaterna började använda
  kravatter på 1600-talet?

  EU-parlamentariker älskar saker från EU-länder som
  “lade successivt hela kontinenten och hela världen under sig.”
  Givetvis vill man använda sådant i EU-propagandan.

  Som alltid så är det så att EU-institutionerna måste lägga
  pengar på EU:s slipsdag. Det får EU-ländernas skattebetalare stå för. Eurokris,
  flyktingkris, ständiga nedskärningar i offentlig sektor – här gäller det att
  prioritera – inför en EU-slipsdag nu – för fredens skull.

  Detta “eleganta plagg kunde erkännas som en del av
  Europas kulturarv, identitet, kommunikation och design, med målet att bevara
  och säkerställa ömsesidiga förbindelser européer emellan och deras förbindelser
  med hela världen.”

  Skattebetalare – är ni med eller mot alla dessa stora
  syften med EU-slipsdagen?

  Länk:

  http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B8-2015-0544+0+DOC+XML+V0//SV