• Babels torn – EU-parlamentet i Bryssel skall växa än mer i storlek

  EU-parlamentet är ständigt trångbott och
  har för små lokalutrymmen i relation till sina grandiosa uppgifter.

  När det byggdes en ny stor byggnad för
  EU-parlamentet i Strasbourg (blev efter förseningar klar 1999) var byggherrar
  och arkitekter rent saliga. De hade precis som i furstendömena under
  renässansen en obegränsad budget – pengar är bara en värdslig sak när man
  bygger visioner.

  Till EU-parlamentets högsta ledning
  presenterades nyligen en ny plan för att utöka EU-parlamentets lokaler på en
  mängd olika platser i Europa.

  Lokalerna i Bryssel var först på agendan.
  Det har byggts nya byggnader allteftersom i åratal runt Spaakbyggnaden som stod
  klar 1993. Resultatet har blivit ett lapptäcke där det saknas en riktig
  huvudingång, lokalerna är kaotiska och svåra att hitta i. Rutinerna för att ta
  emot besökare och vart de skall skriva in sig har ändrats många gånger genom
  åren.

  Spaakbyggnaden som stod klar 1993 anser
  man från EU-parlamentets högsta tjänstemän ha tjänat ut 2019, alltså har den
  bara en levnadstid på 26 år. Eftersom EU-parlamentet inte behöver tänka på
  kostnader utan bara begär pengar från medlemsländernas avgifter så är man bra
  på att kräva mer.

  Dels vill man att vara och en av de 750
  EU-parlamentarikerna skall få utökade kontor från två till tre rum. En ökning
  med 750 nya rum alltså. Sedan skall man också skaffa 200 nya kontorsrum i
  reserv för den dag Serbien, Makedonien och Montenegro går med i EU och därmed
  väljer EU-parlamentariker.

  EU-parlamentet kräver också ständigt en
  utökning av sin egen kanslipersonal. Idag erhåller de sekretariatsersättning
  för tre handläggare, men de har också praktikanter. Givetvis vill de utöka sin
  egen stab av medhjälpare. Sedan är man bra på i EU-parlamentet att bygga upp
  nya enheter av tjänstemän i EU-parlamentets sekretariat. Behovet av
  kontorslokaler i Bryssel, Strasbourg och Luxemburg är alltså oändligt.

  I Luxemburg skall man organisera om
  kontorslokalerna och bygga nya lokaler. Det finns också EU-parlamentskontor i
  olika städer i EU-länderna som skall organiseras om ibland annat Wroclaw,
  Warszawa, Tallinn och Rom. I Stockholm funderar man på att köpa lokaler. Som
  fastighetspriserna ser ut i Stockholms city och på Östermalm förstår man att
  det kommer att kosta. Ett ”mini-parlament” skall också inrättas i Berlin.

  Ett EU-parlament som i två val i rad inte
  har ett valdeltagande mer än 43% saknar inte självförtroende att  ständigt bygga ut sin verksamhet. Eurokris,
  flyktingkris och ständiga nedskärningar i offentlig sektor i medlemsländerna –
  det bekommer inte EU-parlamentet. Detta Babels torn måste få växa – för fredens
  skull.

  Foto: 

  Cédric Puisney Flickr