• EU slösar 241 miljoner kronor på self-promotion

  image

  EU
  skall starta sin största kampanj någonsin för att berätta hur bra EU är. Totalt
  skall 25 725 000 euro spenderas (ungefär 241 miljoner svenska
  kronor). EU hoppas att de, samt deras prioriteringar och verksamhet, skall bli
  bättre förstådda av ”EU-medborgarna”. Till att börja med, hur många av
  medlemsländernas medborgare definierar sig som ”EU-medborgare”? Det är en
  intressant frågeställning.

  Tidigare har olika generaldirektorat inom
  EU-kommissionen drivit EU-kampanjer, men nu samlar man ihop pengarna i en stor
  pott för att få ökad slagkraft i mediabruset.

  Givetvis
  är det en i högsta grad politisk kampanj som EU-ländernas skattebetalare måste
  finansiera. Det skall onyanserat propageras för EU:s regionalpolitik vars
  resultat starkt kan ifrågasättas samt för EU:s gemensamma jordbrukspolitik som det till exempel i Sverige inte finns någon som helst sympati för. Att EU är en
  lämplig institution för att ta över delar av euroländernas finanspolitik för
  att ytterligare styra över den katastrofala euron samt att EU:s ökade
  överstatlighet är bra för alla får vi nog också räkna med att kommer finnas med i denna
  EU-kampanj.

  Det
  är tuffa tider för EU-ländernas respektive budgetar. Nedskärningar och flyktingkris
  gör att man är i skriande brist av ekonomiska resurser. Men i EU finns det
  pengar, det ser vi tydligt. Kom ihåg detta finansministrar i
  EU-länderna när nästa årsbudget för EU snart skall antas. Skär ned på
  medlemsavgifterna till EU!