• EU sluter nya rovdriftsinriktade fiskeriavtal med fattiga afrikanska länder

  image

  Som
  vi tidigare skrivit om på Granskning.eu tvingar EU på fiskeriavtal med
  fattiga afrikanska länder för att finna sysselsättning åt EU:s fiskeribransch.

  Detta leder till
  att EU hämmar utvecklingen av de afrikanska ländernas egna fiskerinäringar. Ett
  undantag är Namibia som inte skrivit avtal med EU utan med hjälp av norskt
  bistånd utvecklat en egen fiskeriindustri. Dels fiskar EU-flottan ut de
  afrikanska farvattnen och de afrikanska ländernas befolkningar får istället
  tulla hårdare på sitt djurliv för att finna mat för dagen. Visserligen utlovar
  EU att besättningsmän från de berörda afrikanska länderna skall anställas på
  fiskefartygen och en del av EU:s pengar sägs gå till utveckling av dessa
  länders egna fiskenäringar. Men det ligger i sakens natur att EU inte vill att
  dessa afrikanska länder skall kunna fiska i sina egna fiskevatten för då trängs
  EU-ländernas fiskefartyg ut.

  I Sverige
  finns det nog numera ingen som försvarar denna EU-politik även om det har
  funnits. De svenska socialdemokraterna i EU-parlamentet röstade för dessa
  fiskeriavtal under mandatperioden 2004-2009. En av deras EU-parlamentariker
  försvarade det då aningslöst med att ”man är ju två som sluter ett avtal”. Men
  de afrikanska länderna har oftast inget val om det inte vill få indragna
  utvecklingsbistånd samt tuffare handels- och politiska villkor i omvärlden
  genom att göra sig till ovän med EU:s stora fiskeriländer. Även en del av de
  andra svenska partierna som C, FP och M har tidigare också försökt ligga lågt i
  denna fråga.

  Onsdagen den
  11 februari 2015 röstade EU-parlamentet om en rekommendation över utkastet till
  rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av ett
  partnerskapsavtal för hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Republiken
  Senegal och av det genomförandeprotokoll som fogas till avtalet
  (Nicolaibetänkandet A8-0010/2015). EU skall betala totalt
  9,61 miljoner euro i åtagande- och betalningsbemyndiganden från 2014
  till 2018 (inklusive administrativa utgifter för avtalets förvaltning, vilket
  finansieras genom budgetposten för specifika program). Fartygsägarna från
  Spanien och Frankrike skall årligen betala 5,24 miljoner euro för sina
  fiskerättigheter. De får alltså en tung subvention av EU:s skattebetalare för
  sin verksamhet.

  EU-parlamentets
  stödde denna rekommendationen till fiskeriavtal med 587 ja-röster mot 103
  nej-röster samt 13 nedlagda röster. I princip var alla grupper för avtalet utom
  de gröna/regionalisterna som röstade nej. Alla närvarande svenska ledamöter
  röstade nej utom Fjellner (M) som röstade ja. Men Fjellner anmälde senare att
  han hade röstat fel.

  På onsdag
  (9/9) skall EU-parlamentet rösta om fiskeriavtal med tre olika afrikanska
  länder. Ett avtal med Kap Verde på fyra år som kostar EU 3,3 miljoner euro
  varav fartugsägarna som nyttjar avtalet skall betala 1,2 miljoner. EU:s
  skattebetalare får alltså stå för två tredjedelar av notan. Fiskeavtalet med
  Madagaskar på fyra år kostar 6,107 miljoner euro. Det viktigaste avtalet anses
  vara det med Guinea-Bissau. Mauretanien har tydligen dragit sig ur
  fiskeavtalsförhandlingarna med EU och Guinea-Bissau har haft en instabilt
  politiskt läge som gjort att avtalet med EU blivit försenat. Det gör att EU
  betalar hela 27,972 miljoner euro, inklusive administration, för ett
  treårsavtal. De två sistnämnda fiskeavtalen anger inte totalsummor som man tar
  in från fartygsägarna. Men givetvis handlar det om stora EU-subventioner även
  här. Ej heller anges vilka EU-länders fiskeflottor som kommer att utnyttja de
  tre avtalen. Att Spaniens stora fiskeflotta kommer att göra det är säkert,
  troligen också franska och portugisiska fartyg.

  EU
  fortsätter alltså utöva en förödande miljö- och anti-utvecklingspolitik
  gentemot Afrika.

  Sedan är frågan
  – gör de svenska EU-parlamentarikerna i övrigt något aktivt för att påverka
  sina respektive grupper om att de bör byta ståndpunkt?  Fiskeavtalet mellan EU och Marocko röstades igenom

  10/12 2013

  med bred uppslutning från de stora höger och vänstergrupperna EPP/PPE och S&D.

  image

  Kommer en
  del svenska ledamöter att rösta för dessa ovannämnda fiskeavtal på onsdag?

  Vi får se vad som händer.

  Det
  förekom under föregående mandatperiod att svenska ledamöter slarvade under dessa omröstningar. 

  Läs: Hur din EU-parlamentariker röstade om Partnerskapsavtalet om fiske mellan Mauritius och EU samt Marocko och EU

  Foto: EEAS