• Eurokrater får förtidspension

  Detta
  år kommer 340 EU-tjänstemän att få förtida pension. De kan sluta att arbeta
  vid 50 års ålder och får sedan en pension på 9 000 euro (cirka 90 000
  kronor) per månad. [Källa]

  Denna
  åtgärd tas till för att uppmana EU-byråkrater från de ”gamla” medlemsländerna
  Belgien, Frankrike och Tyskland att gå i pension och skapa vakanser för att
  anställa EU-tjänstemän från de ”nya” medlemsländerna Estland, Malta och Polen.

  Liknande
  pensionsavgångar har erbjudits tidigare till EU-tjänstemän när bland annat
  Sverige, Finland och Österrike gick med i EU.

  EU-federalisterna
  brukar hävda att anställningspolicyn i EU skall vara att den person som har
  bäst kompetens för en plats skall anställas oavsett nationstillhörighet. Men så
  är det givetvis inte i verkligheten. Medlemsländerna har sina kvoter och givna
  platser, till exempel vill Spanien av egenintresse alltid ha en hög position på
  EU-kommissionens generaldirektorat för fiskerifrågor. De stora medlemsländerna
  håller givetvis hårt på en fördelning av viktiga poster sinsemellan.
  Partipolitik hör inte heller till spelet, till exempel stöttade de portugisiska
  socialisterna Barroso som kommissionsordförande, trrots att han kom från den
  kristdemokratiska partiklanen.

  Nåväl,
  än en gång visar det sig hur eurokraterna lever i sin egen Brysselbubbla.
  Samtidigt som produkten av deras arbete, euron skapat en massiv kris i EU, ger
  EU sina egna anställda ”gyllene handslag” som den grå massan av EU:s
  skattebetalare får pyna upp till.