• C, FP och MP stödjer EU-subventionerna för fortsatt överproduktion av frukt och grönsaker

  Tisdag 7 juli 2015 röstade man i
  EU-parlamentet i Strasbourg om ett intressant betänkande – Melobetänkandet
  (A8-0170/2015) om sektorn för frukt och grönsaker sedan 2007 års reform.
  Betänkandet är mycket talande när det gäller onödiga EU-utgifter och starka
  särintressen som erhåller dem och givetvis vill behålla dem. EU:s frikostiga
  jordbrukssubventioner leder till överproduktion som man på olika sätt måste bli
  av med. Att förstöra dem genom att till exempel slänga apelsiner i gamla
  gruvhål i Grekland är ett sätt, ett annat är att dela ut frukt och mjölk i
  skolbespisningarna. Ett tredje föga solidariskt sätt är att EU bekostar
  säljfrämjande reklamkampanjer i andra länder. Till exempel betalar EU för
  reklam för vin från EU-länderna i Latinamerika. Då kan man vinna
  marknadsandelar gentemot vin från Chile eftersom chilenska staten inte hjälper
  sina vinproducenter på samma sätt. Allt detta är förenat med stora kostnader
  för skattebetalarna. Pengar som istället borde gå antingen till vård, skola och
  omsorg eller till skattesänkningar.

  Dessa jordbrukssubventioner går till de
  stora producenterna. I Melobetänkandet bekräftar man detta
  – 70 procent av det ekonomiska EU-stödet går till de största
  producentorganisationerna (ca 18 procent av alla producentorganisationer,
  med en omsättning på mer än 20 miljoner euro).

  Melobetänkandet hyllar nuvarande ordning
  och ropar rent allmänt på mer EU-subventioner av olika slag till
  produktionen av frukt och grönsaker. I betänkandet presenteras en lång lista
  över ökade engagemang och kostnader för EU för att förbättra villkoren för
  producenterna.

  Melobetänkandet antogs med 598 ja-röster mot 53 nej-röster och 41 nedlagda
  röster. Ja-sidan bestod av den stora majoriteten i nästan alla grupper.
  Liberala ALDE-gruppen, konservativa ECR-gruppen, italienska femstjärnerörelsen
  i blandgruppen EFDD, den nya främlingsfientliga ENF-gruppen, kristdemokratiska
  EPP-gruppen, socialdemokratiska S&D-gruppen och den gröna/regionalistiska
  gruppen röstade alla ja. Nej-sidan utgjordes av spridda ledamöter från olika
  grupper. Vänstergruppen GUE/NGL avstod.
   
  De svenska ledamöterna röstade som följer:
  Ja: Federley ©, Paulsen (FP), Wikström (FP), Andersson (MP), Engström (MP),
  Eriksson (MP), Valero (fd Ceballos) (MP).
  Nej: Adaktusson (KD), Corazza Bildt (M), Fjellner (M), Hökmark (M), Hedh (S),
  Ludvigsson (S), Nilsson (S), Ulvskog (S), Post (FI), Lundgren (SD), Winberg
  (SD).
  Frånvarande: Guteland (S), Björk (V).
   
  MP har redan tidigare, i maj 2015, fått på moppo av Fjellner (M) för att
  MP röstade ja till ett betänkande som handlade om utdelning av frukt i skolorna
  (skattebetalarna får betala för att bli av med den överproduktion som
  frikostiga EU-subventioner framkallar). 
  Se http://www.svd.se/christofer-fjellner-miljopartiet-ar-nidbilden-av-eu
   
  Peter Eriksson “pudlade” här:
  http://www.svd.se/peter-eriksson-mp-svarar-christofer-fjellner-m-om-eu
  Men det gäller tydligen inte längre eller missade MP igen?
   
  Att C och FP röstade för idiotisk verksamhet i EU är inget nytt. Men vad
  sysslar MP med? Har Peter Eriksson läst handlingarna ordentligt denna gången
  och medvetet tagit ställning för något han tidigare ”pudlat” på eller missade
  MP igen?

  Bild: EU-kommissionen