• Grexit är lösningen – tyvärr fem år för sent

  Redan 2010 övervägde Merkel att göra det enda rätta, låta
  Grekland lämna eurozonen. Hon uttalade att “en god europé är inte nödvändigtvis
  den som skyndsamt hjälper, en god europé är den som respekterar EU-fördrag och
  nationell lagstiftning och på så sätt skyddar eurozonens stabilitet.” Tyvärr
  respekterades inte EU-fördragen och EU:s ledare valde att ”rädda” Grekland, euron
  och de Franska och Tyska storbanker som investerat i grekiska statspapper genom
  att bryta fördragens klara förbud mot så kallade bail-outs. EU:s högsta domstol
  godkände förstås det rättsvidriga beslutet.

  Förra helgen föreslog Tyskland, de baltiska länderna,
  Finland, Slovakien och Holland att Grekland skall ta time-out från eurozonen.
  Detta efter fem år och hundratals miljarder euro i transfereringar till landet
  genom så kallade ”stödpaket” och krediter från ECB. För Finlands del handlar
  det om att ca 10% av statsbudgeten är ”investerad” i Grekland, det nya paketet
  på 86 miljarder euro skulle kosta varje barn, pensionär och skattebetalare i
  Finland ca 925 euro. Om Grekland konstateras betalningsoförmöget skulle många
  politiker i Holland, Tyskland och Finland som försvarat bail-out-politiken med
  argumentet ”dessa är lån, inte en cent har gått förlorad i Grekland” få äta
  sina ord. Ändå har många inom regeringen i Berlin beslutat att det bästa är att
  Grekland lämnar eurozonen. Den obekväma sanningen är nämligen att pengarna är
  förlorade och varje ny bail-out ytterligare ökar kostnaden för det
  ofrånkomliga, en Grexit följt av skuldsanering.

  Offentliga
  krediter till Grekland från andra euroländer
  – Otillräcklig solidaritet
  enligt största delen av vänstern i Europa.

  Tysklands Finansminister Schäuble har (med backning från
  regeringen) presenterat ett förslag som skulle innebära ett första steg mot de-facto
  Grexit, införandet av en parallellvaluta (Drachma-IOU) som kunde användas för
  att betala pensioner och löner inom offentliga förvaltningen. Fransmännen,
  grundarna av euron, pushade förstås hårt för att nå en överenskommelse som höll
  deras europrojekt intakt.

  Samtidigt som Europeisk press (eller Greklandsräddarnas hejarklack)
  basunerade ut ”överenskommelse nådd” på måndag morgon beslöt ECB att inte
  öka nödkrediterna, Emergency Liquidity Assistance (ELA) som hållit
  banksystemet i Grekland artificiellt levande de senaste åren. ELA kan endast
  ges till illikvida, inte insolventa banker. Trots kapitalkontroller och
  uttagsbegränsningar behöver Grekiska banker desperat ca 25 miljarder euro i en
  omstrukturering för att anses vara solventa, en siffra som konstant ökar
  eftersom massiv kapitalflykt pågått länge och intensifierats. Notera att en
  Syriza minister anklagas för att ha flyttat 200 000 euro ur landet i slutet på juni
  – det är inte endast den gamla rika eliten, eller de gamla partierna som är
  skyldiga (de flyttade ut pengarna för länge sedan).

  Eftersom den Grekiska centralbanken inte kan trycka euros
  (förutom 10-€ sedlar som ECB måste godkänna) ser det ut som banksystemet går
  mot kollaps och det är så det var tänkt att Syriza skulle tvingas kapitulera,
  återinföra Drachman och Tyskarna skulle slippa ses som ”dåliga européer”.

  Tyvärr pekar alla tecken på att oansvariga regeringar i
  Grekland inte gjort några förberedelser för en återgång till Drachman, Tsipras
  uttalade igår att den grekiska valutareserven inte räcker för att backa upp en
  ny valuta, konstigt då 66 procent av den Grekiska valutareserven består av
  112,5 ton guld. Tsipras är helt enkelt inte den revolutionär som han låtsades
  vara, det verkar snarare som han nu omringats av oligarkin i Grekland och gjort
  sig redo för kapitulation på euroaltaret, trots att kreditorländerna vore redo
  att hjälpa Grekland upprätta sin nya Drachma och bistå med humanitärt stöd. En
  organiserad Grexit skulle ge Grekland en chans att vara Grekland medan ansvaret
  för politiken skulle återgå till de inhemska politiska ledarna och norra
  Europas skattebetalare skulle inte behöva finansiera vad de anser vara osund
  budgetpolitik eller bli kallade osolidariska.

  För Grekland utanför eurozonen finns två alternativ,
  Montenegro-lösningen eller Argentina-lösningen. Den första innebär att Grekiska
  staten inte kan trycka sin valuta (de skulle använda euro ändå) alltså skulle alla
  grekiska regeringar tvingas bedriva en sund budgetpolitik, samtidigt skulle
  inga transfereringar från eurozonen komma på tal. Den andra lösningen vore ett
  Argentina-scenario där en vänsterregering kunde leva på sina tryckta Drachmas
  och fortsätta lova allt till alla, iallafall kortsiktigt, på lång sikt vore
  detta förstås ohållbart.

  Euron har inte förenat Europa, tvärtom den har splittrat
  Europa

  Euron skulle föra Europas folk samman, tyvärr har detta inte skett, och kommer knappast ske.

  Bilden ovan sammanfattar euroländernas förhandlingsposition inför förra helgens ”avgörande och sista” möte om Grekland. Under eurogruppens förberedande möte stödde 15 länder

  Tysklands position. Vad
  vi kommer se de kommande månaderna och åren är en stark push för mer
  överstatlighet i Eurozonens beslutsfattande. Samtidigt som Schäuble och Stubb och
  de EU-federalistiska euroräddarna inser vilket permanent sår det vore för
  eurons ”enhet och permanens” att ett land lämnar valutaunionen, ser de sin
  chans att etablera nya överstatliga organ och regler. Det är därför EU:s
  stats- och regeringschefer denna helg skall behandla rapporten: Färdigställandet av EU:s ekonomiska och
  monetära unio
  n. Rapporten är en EU-federalists våta dröm med ytterligare förslag på överstatlighet och
  Brysselbestämmande. Tidigare i veckan beslöt Finansministrarna att fortskrida
  med rapporten. EU-parlamentets President Schulz uttalade
  idag att ”i framtiden behöver vi en Europeisk regering”.

  Finansminister Schäuble publicerade 1994 tillsammans med Karl
  Lamers ett policydokument som idag är mer relevant än någonsin, den så kallade
  Lamers-Schäuble rapporten för CDU:s parlamentsgrupp. I rapporten argumenterar
  Schäuble och Lamers mot nationalstaten och för ett United States of Europe, vad
  de kallar ett Kerneuropa med gemensam
  valuta och gemensamma överstatliga institutioner. Finlands tidigare
  Vice-Statsminister, Utrikesminister och Centerpartiets Hedersordförande Paavo
  Väyrynen, vet vad Schäuble och c/o planerade på 90’talet, därför krävde han
  igår folkomröstning om Finlands EMU medlemskap.

  Både Greker och Finnar vill äta kakan och
  ha den kvar

  Grekerna
  själva har ett problem, de vet att kreditbubblan som euron skapade ökade
  välståndet i landet, löner och pensioner sköt i höjden för att sedan återgå mot
  mer normala nivåer (detta kallades nedskärningar, men är det t.ex. rimligt att
  lönenivån i Grekland är tre gånger högre än i Polen). Grekerna vill både äta
  kakan och ha den kvar. Detta gäller förstås även Finländare som enligt
  undersökningar vill(e) ha euron, men inte vill leva i en centralstyrd eurostat
  med interna transfereringar och nästintill all finans och budgetpolitisk makt i
  Bryssel. Både greker och finnar bör lämna det misslyckade europrojektet.

  Bernard
  Connolly
  , var ansvarig ekonom på EU-kommissionen för ERM tills han 1995 publicerade sin
  bok The Rotten Heart of Europe: The Dirty War for Europe’s Money om ERM, eurons föregångare. Publiceringen
  ledde till hans prompta avskedning följd av en brutal smutskastningskampanj,
  Connolly hade dock rätt.

  Richard Byfält