• Sammanställning: S, FI, C och FP vill inte stoppa EU-slöseriet

  Härmed görs en summering av omröstningarna med namnupprop (ONU) onsdagen
  den 29 april 2015. Totalt var det 205 ONU denna dag. Det är mycket att hålla
  reda på men EU-parlamentarikerna är välbetalda för att sköta sitt uppdrag och
  har i regel tre välbetalda anställda till sin hjälp.

  Fal kan dock uppstå. Men EU-parlamentarikerna brukar

  oftast, om de
  konfronteras över hur de röstat, ”pudla” och hävda att de råkade
  rösta fel. De har också två veckor på sig att anmäla felröstning i
  röstprotokollet. Det ändrar inte deras röstande i sig utan är bara en notering.

  Lars Adaktusson (KD) har anmält felröstning 13 gånger på de 205 ONU.
  Nio av felröstningarna var på de 25 känsliga ONU som vi beskrivit här på
  granskning.eu.

  De 25 ONU vi beskrivit handlar just om man är verklig EU-kritiker
  eller inte och visar i sin helhet vad de svenska EU-parlamentarikerna går för.

  Den grupp svenska EU-parlamentariker som sväljer nästan allt kommer
  från S, FI, C och FP. EU-parlamentarikerna från dessa partier röstade ja till
  mellan 20 och 18 av de 25 ONU vi granskat. Marita Ulvskog (S) påstår hemma i Sverige att hon är
  EU-kritiker men det syns absolut inte i hur hon röstar i EU-parlamentet. Att Feministiskt
  Initiativ (FI) inte är ett EU-kritiskt parti syns tydligt i Posts röstande. Hon
  är mycket trogen den federalistiska socialdemokratiska S&D-gruppens linje.

  I en mittenposition ligger de båda MP-ledamöterna Ceballos och Engström
  med 14-15 tillfällen då de röstat EU-federalistiskt den 29 april.

  Mer EU-kritiskt röstar KD, M och de två MP-ledamöterna Andersson och
  Eriksson. Dessa röstade EU-federalistiskt mellan nio och elva gånger av de 25 ONU
  vi granskat. Visserligen hamnar Adaktusson egentligen på 18, men vi har räknat frikostigt
  och accepterat hans anmälda felröstningar.

  Sammantaget gör MP en ganska blek insats i sin EU-kritik när de röstar
  så mycket som de gör med den styrande federalistiska mittenmajoriteten.

  Mest EU-kritiskt röstar V och SD med omkring 20 poäng av 25 möjliga för EU-kritiskt röstande. Men de gör också misstag. V har meddelat oss att de
  röstade fel en gång men missat att meddela felröstning till EU-parlamentets
  protokollsavdelning innan tidsgränsen löpte ut. Men det stora problemet med V
  och SD är att de har avstått i onödan på ett antal frågor där de hade kunnat
  rösta EU-kritiskt och markera sitt principiella motstånd mot EU-staten.

  Just angående att avstå kan man göra en intressant studie i sig. SD har
  avstått på frågor som gynnar dem ekonomiskt i EU-systemet. De avstår när kritik
  framförs mot ökat assistentstöd till EU-parlamentarikerna. Likaså avstår de när
  de ökade anslagen till EU-partierna kritiseras. De får ju del av den kakan.
  Likaså vet man inte vad SD tycker om frågan om öppen redovisning av
  ledamöternas allmänna kostnadsersättning. De har deklarerat att de röstade fel
  en gång när Europaportalen frågade varför de röstade nej på ändringsförslag 21
  på Pargneauxbetänkandet. Men frågan kom upp igen på Deprezbetänkandets
  ändringsförslag 15. I denna sistnämnda ONU avstod SD. Antingen har de dålig koll på hur de röstar, eller så vet de inte riktigt vad de tycker eller vill SD skydda sitt egenintresse?

  Men framförallt skall vi komma ihåg från omröstningspasset den 29 april
  2015 – S, FI, C och FP är de största medlöparna i att skydda felaktiga utgifter
  i EU-systemet.