• EU-parlamentet vill ha EU-märkning som varnar för alkoholkonsumtion

  EU-parlamentet
  röstade också den 29 april 2015 om en resolution om alkoholstrategi
  (B8-0357/2015). Varför nu EU-parlamentet skall tycka till om denna fråga kan
  man undra då den ligger inom medlemsländernas ansvar. Men EU-parlamentet är
  undersysselsatt och vill tycka till om allt.

  Kristdemokratiska
  EPP-gruppen lade ett ändringsförslag (nummer 7) som löd som följer:

  41. Europaparlamentet
  uppmanar kommissionen att göra en utvärdering av befintlig EU-lagstiftning
  avseende behovet av en förbättrad konsumentinformation om alkohol, som ska
  garantera att konsumenterna får veta alkohol- och kaloriinnehåll i
  alkoläsk
  utan att det skapar hinder på den inre marknaden. Parlamentet framhåller betydelsen av
  tydlig, kortfattad och effektiv information om alkoholkonsumtionens effekter
  och hälsorisker. Kommissionen uppmanas att
  överväga att genomföra en EU-övergripande informationskampanj som varnar
  konsumenterna för de faror som missbruk av spritdrycker medför under graviditet
  och i trafiken.

  Ursprungsförslag
  i resolutionen från miljöutskottet var inte heller någon höjdare. Det löd som
  följer:

  41. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att göra en utvärdering av
  befintlig EU-lagstiftning avseende behovet av en förbättrad
  konsumentinformation om alkohol, som ska garantera att konsumenterna får veta
  alkohol- och kaloriinnehåll utan att det skapar hinder på den inre marknaden. Parlamentet
  framhåller betydelsen av tydlig, kortfattad och effektiv information om
  alkoholkonsumtionens effekter och hälsorisker. Kommissionen uppmanas att
  överväga att införa en EU-märkning
  som varnar konsumenterna för de faror som missbruk av spritdrycker medför under
  graviditet och i trafiken.

  Medlemsländerna
  har redan varningsmärken för alkoholkonsumtion i samband med graviditet med
  mera. Men givetvis vill EU-parlamentet lägga sig i detta. Kristdemokratiska
  EPP-gruppen vill alltså gå ett steg längre i EU:s inblandning. EU-parlamentet
  brukar ofta ropa efter behovet av EU-kampanjer för folkhälsa och trafiksäkerhet
  bland annat.

  Men
  EU-parlamentet avslog ändringsförslaget, om än i en ganska jämn omröstning. 303
  röstade ja, 377 röstade nej och sex ledamöter lade ned sina röster. Röstade för
  förslaget gjorde kristdemokratiska EPP, en minoritet i socialdemokratiska
  S&D-gruppen och en del gruppösa ledamöter. I övriga grupper röstade stora
  majoriteter nej.

  De
  svenska ledamöterna röstade som följer:

  Nej:
  Federley ©, Paulsen (FP), Wikström (FP), Adaktusson (KD), Corazza Bildt (M),
  Fjellner (M), Andersson (MP), Ceballos (MP), Engström (MP), Eriksson (MP),
  Ludvigsson (S), Nilsson (S), Ulvskog (S), Post (FI), Björk (V), Lundgren (SD),
  Winberg (SD).

  Närvarande
  men ej röstat: Hökmark (M) (lämnade omröstningen i förtid).

  Frånvarande:
  Guteland (S), Hedh (S).

  Den
  här gången var det i alla fall ingen svensk ledamot som stödde
  ändringsförslaget. KD och M röstade inte för den egna gruppens förslag. En del
  andra svenska ledamöter brukar dock rösta för nästan vad som helst som deras
  egen respektive grupp har lagt.