• EU-parlamentet framhärdar än en gång om införandet av Europeiska åklagarmyndigheten

  Onsdagen
  den 29 april 2015 uttalade EU-parlamentet än en gång att Europeiska
  åklagarmyndigheten (EPPO) skall inrättas (Macoveibetänkandet A8-055/2015).

  Kritiken
  mot detta EU-projekt har varit omfattande. I Sveriges Riksdag var till exempel
  i oktober 2013 Justitieutskottet enigt i sitt avsåtndstagande från EPPO. Men
  bland en del svenska EU-parlamentariker är det en annan sak. De lever i
  Brysselbubblan och vill inte att deras kompisar ska bli arga.

  Hösten 2013
  lämnade 14 nationella parlamentskammare från elva medlemsländer ett ”gult kort”
  mot EPPO-projektet med motiveringen att det överträder EU:s maktbefogenheter. EU-kommissionen
  vågar i detta läge inte piska medlemsländer till ett majoritetsbeslut i
  ministerrådet om EPPO. EU-kommissionen beslutade då att lägga förslag om att
  man går vidare i form av ”förstärkt samarbete” med en kärna av EU-länder och så
  hoppas man få med motståndarländerna så småningom. Storbritannien och Irland har
  valt att stå utanför från början. Danmark går inte heller med.

  EPPO skall
  göra egna utredningar och åtala personer misstänkta för bedrägeri med EU-medel
  i de EU-länder som ansluter sig till det förstärkta samarbetet med EPPO.  EPPO
  skall bl.a. få rätt att utföra husrannsakan, inklusive rätt att granska de
  rannsakades datorer, beslagta föremål, avlyssna telefonsamtal och frysa
  banktillgångar.

  Det är som
  kan noteras långtgående rättigheter. Det finns en risk för bland annat att EPPO
  leder till ett system med parallella och konkurrerande rättsliga utredningar
  mellan olika polisiära institutioner. Det var just det som gjorde att en
  pedofil som Dutroux kunde klara sig i Belgien i många år då olika belgiska
  polismyndigheter inte samarbetade.

  För att
  upprätta EPPO genom förstärkt samarbete krävs det att nio EU-länder går med.
  EU-kommissionen räknar med att det redan finns nio länder som är beredda att
  skriva på.

  Kritiker av
  EPPO-projektet menar att det är ett försök att plocka bort rättigheter som
  tillhör den nationella suveräniteten. De menar att Eurojust, EU:s organ för
  förstärkning av det rättsliga samarbetet räcker, även om det EU-organet bara
  har en koordinerande roll.

  Detta med
  EPPO är alltså ett stort principiellt steg. Visserligen skrevs det in i
  Lissabonfördraget, men nu har politiker i en del EU-länder fått kalla fötter
  när de väl insett vad det handlar om.

  EU-parlamentet
  antog Macoveibetänkandet med 487 ja-röster mot 165 nej-röster och 33 nedlagda
  röster. Röstade för förslaget gjorde
  kristdemokratiska EPP, liberala ALDE, socialdemokratiska S&D och de
  Gröna/Regionalisterna. Nej röstade konservativa ECR-gruppen, vänstergruppen
  GUE/NGL och grupplösa ledamöter. ”Blandgruppen” EFDD var splittrad, italienare
  och östeuropéer röstade ja medan brittiska UKIP nästan var helt fårnvarande.

  De
  svenska ledamöterna röstade som följer:

  Ja:
  Paulsen (FP), Wikström (FP).

  Nej:
  Adaktusson (KD) (röstade ja men anmälde felröstning och att han avsåg att rösta
  nej), Corazza Bildt (M), Fjellner (M), Björk (V), Lundgren (SD), Winberg (SD).

  Avstod: Federley ©, Andersson (MP), Ceballos (MP),
  Engström (MP), Eriksson (MP), Ludvigsson (S), Nilsson (S), Ulvskog (S), Post
  (FI).

  Närvarande
  men ej röstat: Hökmark (M) (lämnade omröstningen i förtid).

  Frånvarande:
  Guteland (S), Hedh (S).

  Att
  EU-federalisterna i Folkpartiet röstar ja är inte förvånande. Men C, MP, S och
  FI visar här en utomordentlig feghet och bekväm Brysseltillvaro när de avstår.
  De vågar inte stå för en åsikt som är allmänt utbredd i svensk debatt i denna
  fråga mot EPPO-projektet.

  Läs även: 

  EU-parlamentet insisterar på inrättandet av en EU-åklagarmyndighet

  EU-Kommissionen fortsätter ignorera nationella parlament – arbetar vidare med förslag om EU-åklagarmyndighet

  EU-parlamentets rättsliga utskott vägrar lyssna på de nationella parlamenten

  Gult kort till kommissionsförslag – andra gången det sker