• C, FP, S och FI röstar okritiskt med den styrande federalistiska EPP-ALDE-S&D-koalitionen i EU-parlamentet

  Vi fortsätter med intressanta omröstningar i EU-parlamentet onsdag 29
  april om EU-institutionernas kostnader – denna omröstning gäller fortsatt
  Deprezbetänkandet (A8-0144/2015) om beräkning av Europaparlamentets inkomster och utgifter för budgetåret 2016
  – avsnitt I – parlamentet.

  Nu till slutomröstningen om själva resolutionen i detta ärende. Nästan
  alla ändringsförslag som yttrade kritik mot slöseri och uttalade reformkrav
  hade blivit nedröstade, därför vore det mest logiskt att de som är kritiska till
  hur EU-parlamentet slösar skattepengar röstar nej i slutomröstningen.

  Den styrande koalitionen av kristdemokratiska EPP, liberala ALDE och socialdemokratiska
  S&D röstade ja till resolutionen. Den antogs med 397 ja-röster mot 274
  nej-röster och 20 nedlagda.

  Röstade nej gjorde konservativa ECR-gruppen, ”blandgruppen” EFDD, vänstergruppen
  GUE/NGL, de Gröna/Regionalisterna, grupplösa ledamöter samt 38 ledamöter från socialdemokratiska
  S&D (ingen av dem svensk).

  De svenska ledamöterna
  röstade som följer:

  Ja: Federley ©,
  Paulsen (FP), Wikström (FP), Ludvigsson (S), Nilsson (S), Ulvskog (S), Post
  (FI).

  Nej: Adaktusson (KD)
  (avstod men har i efterhand meddelat att han avsåg att rösta nej), Corazza
  Bildt (M), Fjellner (M), Andersson (MP), Ceballos (MP), Engström (MP), Eriksson
  (MP), Björk (V), Lundgren (SD), Winberg (SD).

  Närvarande men ej
  röstat: Hökmark (M) (lämnade omröstningen i förtid).

  Frånvarande: Guteland
  (S), Hedh (S).

  De svenska ledamöternas röstande stämmer väl med helhetsintrycket. C,
  FP, S och FI röstar med den styrande federalistiska
  EPP-ALDE-S&D-koalitionen i EU-parlamentet. KD och M har problem med sin
  EPP-grupplednings ställningstaganden, i alla fall ibland, och borde i
  konsekvens med det överväga att byta till den konservativa ECR-gruppen. Den
  Gröna gruppen röstade nej så MP hamnade inte i bryderi, de verkar annars inte
  veta riktigt vilket ben de ska stå på, vara EU-kritiker eller rösta med sin mer
  EU-positiva gruppledning. V och SD har det lättare att rösta EU-kritiskt i sina respektive grupper.

  Läs även: 

  C, FP, KD, MP, S och FI har inget emot utgiftsökningar för EU-parlamentet