• C, FP, KD, M, MP, S och FI tycker det är OK att EU-parlamentet satsar stora pengar på valdeltagandekampanjer

  image

  Vi fortsätter med intressanta omröstningar i EU-parlamentet onsdag 29
  april om EU-institutionernas kostnader – denna omröstning gäller fortsatt
  Deprezbetänkandet (A8-0144/2015) om beräkning av Europaparlamentets inkomster och utgifter för budgetåret 2016
  – avsnitt I – parlamentet.

  Italienska femstjärnerörelsen hade lagt ännu ett ändringsförslag
  (nummer 7) som var kritiskt till den propagandakampanj EU-parlamentet
  genomförde inför EU-parlamentsvalet 2014 för att få folk att gå och rösta.
  EU-parlamentet spenderade över 140 miljoner svenska kronor på
  valdeltagandekampanjen. Men valdeltagandet 2014 minskade något jämfört med 2009
  och skulle minskat än mer om inte

  valdeltagandet ökat i Tyskland, det största
  medlemslandet, på grund av ett ökat antal lokalval där samma dag. Men EU-parlamentets “get-out-the-vote” kampanj hade nog inte så mycket
  med valdeltagandesiffrorna att göra, möjligen att kampanjerna marginellt

  hjälpte

  påminna väljare om att ett EU-parlamentsval ägde rum.

  Femstjärnerörelsen ville lägga till den sista meningen nedan i punkt
  28.

  28.
  Europaparlamentet uppmanar generalsekreteraren att rapportera till
  budgetutskottet om utvärderingen av 2014 års parlamentsvalkampanj samt om
  ändamålsenligheten när det gäller parlamentets kommunikationsåtgärder för att
  nå ut till allmänheten. Parlamentet påminner om sina
  betänkligheter när det gäller användningen av offentliga medel för den här
  typen av propagandakampanjer.

  Men detta ändringsförslag förlorade. 158 röstade ja, 525 röstade nej
  och fem ledamöter lade ned sina röster. Röstade för förslaget gjorde konservativa ECR-gruppen,
  en mindre del av vänstergruppen GUE/NGL, ”blandgruppen” EFDD samt grupplösa
  ledamöter. Nej röstade kristdemokratiska EPP, liberala ALDE, socialdemokratiska
  S&D, större delen av vänstergruppen GUE/NGL och de Gröna/Regionalisterna.

  De svenska ledamöterna
  röstade som följer:

  Ja: Björk (V), Lundgren
  (SD), Winberg (SD).

  Nej: Federley ©,
  Paulsen (FP), Wikström (FP), Adaktusson (KD), Corazza Bildt (M), Fjellner (M), Andersson
  (MP), Ceballos (MP), Engström (MP), Eriksson (MP), Ludvigsson (S), Nilsson (S),
  Ulvskog (S), Post (FI).

  Närvarande men ej
  röstat: Hökmark (M) (lämnade omröstningen i förtid).

  Frånvarande: Guteland
  (S), Hedh (S).

  C, FP, KD, M, MP, S och FI har alltså inget emot att EU-parlamentet
  satsar stora pengar på valdeltagandekampanjer, trots att resultatet av dessa
  kampanjer är minst sagt ifrågasatt.