• KD och M vill köpa in nya kontorsmöbler till EU-parlamentarikerna

  Vi fortsätter med intressanta omröstningar i EU-parlamentet onsdag 29
  april om EU-institutionernas kostnader – denna omröstning gäller fortsatt
  Deprezbetänkandet (A8-0144/2015) om beräkning av Europaparlamentets inkomster och utgifter för budgetåret 2016
  – avsnitt I – parlamentet.

  EU-parlamentarikerna i budgetutskottet ville
  ha nya möbler trots att de EU-parlamentarikerna har klarar några år till,
  minst. Som alltid vill de ge sig själva fördelar och se till att
  EU-parlamentets ”värdighet” upprätthålls. De kontorslokaler
  EU-parlamentarikerna har idag är i Bryssel från 1997 och i Strasbourg från
  1999. Det handlar alltså inte om särskilt gamla kontorsutrymmen. Men en del
  EU-parlamentarikerna vill ha nytt, trots eurokristider.

  I punkt 20 i Deprezbetänkandet föreslogs följande skrivning:

  20. Europaparlamentet
  anser att parlamentet behöver förses med moderna och högeffektiva
  arbetsutrymmen för ledamöterna och personalen
  .

  Vänstergruppen GUE/NGL lade ett ändringsförslag (nummer 28) där man
  föreslog att möbelinköpet skulle skjutas upp. Deras förslag till text löd som
  följer:

  20. Europaparlamentet
  anser att det inte är prioriterat i budgeten för 2016 att byta ut möblerna i
  alla ledamöters och anställdas kontorsrum
  .

  Detta ändringsförslag antogs faktiskt (kors i taket!) med 440 ja-röster
  mot 235 nej-röster och åtta nedlagda röster. Lägret som vill ha nya möbler till
  EU-parlamentet utgörs nästan enbart av kristdemokratiska EPP-gruppen.

  De svenska ledamöterna
  röstade som följer:

  Ja: Federley ©,
  Paulsen (FP), Wikström (FP), Andersson (MP), Ceballos (MP), Engström (MP),
  Eriksson (MP), Ludvigsson (S), Nilsson (S), Ulvskog (S), Post (FI), Björk (V), Lundgren
  (SD), Winberg (SD).

  Nej: Adaktusson (KD), Corazza
  Bildt (M), Fjellner (M).

  Närvarande men ej
  röstat: Hökmark (M) (lämnade omröstningen i förtid).

  Frånvarande: Guteland
  (S), Hedh (S).

  KD och M vill alltså ha nya kontorsutrymmen för EU-parlamentarikerna.
  Vad skulle kostnaden bli för detta?

  Ursprungsbild: © European Union 2011 PE-EP