• S, M och KD röstar ner förslag om öppen personalredovisning i EU-byråerna

  Det
  var också den 29 april 2015 en intressant omröstning med namnupprop på
  Czarneckibetänkandet (A8-0070/2015) om ”ansvarsfrihet
  2013: verksamhetsresultat, ekonomisk förvaltning och kontroll hos EU:s byråer”.

  Den
  kristdemokratiska EPP-gruppen föreslog (ändringsförslag 3S) att följande
  skrivning i betänkandet skulle strykas:

  33.
  Europaparlamentet uppmanar byråerna att förbättra den geografiska balansen i
  fråga om bemanning. Parlamentet uppmanar alla byråer att offentliggöra hur
  många faktiska heltidsekvivalenter de har, inte bara tillfälligt anställda och
  kontraktsanställda utan även entreprenörer.

  Dels
  är man från styrande kristdemokratiskt/socialdemokratiskt håll kritiska till
  att ta upp frågan om statistik över vilka länder EU-anställda kommer från. De
  säger att de bara vill ha ”rätt person på rätt plats oavsett nationalitet”. Det
  kan konstateras att belgarna är överrepresenterade i EU-förvaltningen eftersom
  det mesta ligger i Bryssel. Dels är ju inte EU:s kristdemokrater och
  socialdemokrater intresserade av öppen redovisning inom EU-instittutionerna
  heller.

  Ändringsförslag
  3S antogs och därmed ströks skrivningen ovan. 423 ledamöter röstade ja, 265 nej
  och fem lade ned sina röster.

  Ja
  till att stryka punkt 33 röstade de två stora grupperna kristdemokratiska EPP
  och socialdemokratiska S&D (de som påstod i i Sverige i EU-valrörelsen att
  de stod så lååångt lååångt ifrån varandra politiskt). Nej till att stryka punkt
  33 röstade liberala ALDE, konservativa ECR-gruppen, vänstergruppen GUE/NGL,
  ”blandgruppen” EFDD och de Gröna/Regionalisterna

  De
  svenska ledamöterna röstade som följer:

  Ja:
  Adaktusson (KD), Corazza Bildt (M), Fjellner (M), Ludvigsson (S), Nilsson (S),
  Ulvskog (S), Post (FI).

  Nej:
  Federley ©, Paulsen (FP), Wikström (FP), Andersson (MP), Ceballos (MP),
  Engström (MP), Eriksson (MP), Björk (V), Lundgren (SD), Winberg (SD).

  Närvarande
  men ej röstat: Hökmark (M) (lämnade omröstningen i förtid).

  Frånvarande:
  Guteland (S), Hedh (S).

  Som
  sagt KD, M, S och FI har mycket av gemensamma intressen i EU-parlamentet.