• C, FP, MP, S och FI är OK med att de s.k. EU-partierna får höjda anslag

  Ändringsförslag
  17 som klagar på de höjda bidragen till EU-partierna är ännu en intressant
  omröstning med namnupprop på betänkandet om ansvarsfriheten 2013 för
  EU-parlamentets budget (Pargneauxbetänkandet A8-0082/2015), som man röstade om
  onsdagen den 29 april 2015 i Strasbourg.

  Den Konservativa

  gruppen

  ECR lade ett ändringsförslag (nummer 17) som beklagar de stora
  budgethöjningarna av bidragen till EU-partierna och deras stiftelser. Mycket få
  medborgare i EU:s medlemsländer känner till något om dessa EU-partier över
  huvudtaget. Men för att medboorgarna skall få större kännedom om dem anslår
  EU-parlamentet mer och mer i bidrag till EU-partierna så att de skall kunna
  göra sig mer kända. Nu hjälper det nog föga. EU-parlamentet och EU-partierna
  spelar en marginell roll i de politiska debatterna i medlemsländerna, möjligen spelar
  de fjärde fiolen efter ministrar och nationella parlamentariker, lokalpolitiker
  och regionala politiker.

  Ändringsförslag
  17 föreslog följande tilläggtext till resolutionen:

  111a.
  Europaparlamentet beklagar att budgeten för politiska partier och stiftelser
  ökade med 167 % mellan 2009 och 2015 utan någon ordentlig motivering.

  Som
  sagt, EU-institutionerna klagar ständigt på att inte har tillräckligt med
  pengar i sin budget
  , men höjda anslag till EU-partierna har de råd med.
  Samtidigt som man skär ned i vård, skola och omsorg i EU:s medlemsländer så ges
  det höjda anslag till något som medborgarna i EU-länderna visar mycket lite
  intresse för.

  Ändringsförslaget
  röstades ned. 193 ledamöter röstade ja, 480 nej och 21 lade ned sina röster.

  Förslaget
  stöddes av konservativa ECR-gruppen, ”blandgruppen” EFDD, en stor majoritet i
  vänstergruppen GUE/NGL, de grupplösa, 26 ledamöter från socialdemokratiska
  S&D (dock ingen av dem svensk)  samt
  de två skotska SNP-ledamöterna plus en handfull ledamöter ytterligare. Men den
  styrande majoriteten av kristdemokratiska EPP, socialdemokratiska S&D,
  liberala ALDE och de Gröna/Regionalisterna avvisade förslaget.

  De
  svenska ledamöterna röstade som följer:

  Ja:
  Adaktusson (KD) (röstade nej men har anmält i efterhand att han avsåg att rösta
  ja), Corazza Bildt (M) (röstade nej men har anmält i efterhand att hon avsåg
  att rösta ja), Fjellner (M), Björk (V), Lundgren (SD), Winberg (SD).

  Nej:
  Federley ©, Paulsen (FP), Wikström (FP), Andersson (MP), Ceballos (MP), Engström
  (MP), Eriksson (MP), Ludvigsson (S), Nilsson (S), Ulvskog (S), Post (FI).

  Närvarande
  men ej röstat: Hökmark (M) (lämnade omröstningen i förtid).

  Frånvarande:
  Guteland (S), Hedh (S).

  C,
  FP, MP, S och FI är tydligen helt inne på att EU-partierna får höjda anslag i
  en tid av eurokris, massarbetslöshet i många EU-länder, ständiga nedskärningar
  i vård, skola, omsorg, polis, försvar o.s.v. i så gott som varje EU-land.

  Adaktusson
  (KD) angav att han röstade fel, som vanligt, och fick anmäla felröstning.