• Miljöfrågan i vardagen i EU-parlamentet

  Mer
  från omröstningarna med namnupprop i EU-parlamentet 29 april 2015 i Strasbourg
  på Pargneauxbetänkandet (A8-0082/2015)
  om ansvarsfriheten 2013 för EU-parlamentets budget.

  Den
  italienska femstjärnerörelsen lade ett ändringsförslag (nummer 26) som hade en
  ”grön” inriktning så tillvida att man vill begränsa användningen av de små engångsvattenplastflaskorna
  i EU-parlamentet. Texten löd som följer:

  112a.
  Europaparlamentet begär att distributionen av vatten i små plastflaskor ska
  upphöra en gång för alla och om möjligt ersättas med dricksvattenfontäner eller
  vattenautomater.

  Förr
  i tiden i Sverige var det på olika ideella organisationers årsmöten en stor
  fråga att bekämpa användningen i den egna organisationen av engångsmuggar och
  dylikt.

  Ändringsförslaget
  röstades dock ned. Det avgavs 226 ja-röster mot 431 nej-röster och 31 nedlagda
  röster. Stödde förslaget gjorde i huvudsakligen den italienska
  femstjärnerörelsen, konservativa ECR-gruppen vänstergruppen GUE/NGL och de
  Gröna/Regionalisterna.

  Den
  styrande koalitionen av kristdemokratiska EPP. Socialdemokratiska S&D och
  liberala ALDE avvisade förslaget.

  De
  svenska ledamöterna röstade som följer:

  Ja:
  Adaktusson (KD) (röstade nej men har anmält i efterhand att han avsåg att rösta
  ja), Andersson (MP), Ceballos (MP), Eriksson (MP), Ludvigsson (S), Nilsson (S),
  Ulvskog (S), Björk (V), Lundgren (SD), Winberg (SD).

  Nej:
  Federley ©, Paulsen (FP), Wikström (FP), Corazza Bildt (M), Fjellner (M),
  Post (FI).

  Närvarande
  men ej röstat: Hökmark (M) (lämnade omröstningen i förtid), Engström (MP)
  (missade att rösta).

  Frånvarande:
  Guteland (S), Hedh (S).

  Intressant
  att se vilka som bryr sig om miljöfrågor i vardagen. C, FP, M och FI gör det
  uppenbarligen inte. Adaktusson röstade än en gång fel och fick anmäla i
  efterhand hur han egentligen skulle ha röstat.