• EU-parlamentariker försöker undvika att redovisa sin allmänna kostnadsersättning

  image

  Vi
  fortsätter med att ta fram intressanta omröstningar med namnupprop på
  betänkandet om ansvarsfriheten 2013 för EU-parlamentets budget
  (Pargneauxbetänkandet A8-0082/2015), som man röstade om onsdagen den 29 april
  2015 i Strasbourg.

  En
  fråga som fått en del uppmärksamhet gäller EU-parlamentarikernas eventuella
  redovisning av den allmänna kostnadsersättning de får varje månad. Den är
  verkligen allmän, det finns ingen kontroll på hur EU-parlamentarikerna
  spenderar dessa pengar de får från skattebetalarna.

  Varje
  månad erhåller en EU-parlamentariker 4 320 euro, alltså motsvarande ungefär
  40 000 kronor. Denna summa skall täcka utgifter som kontorsmaterial,
  mobiltelefonräkningar och resor inom den egna valkretsen/landet.

  EU-parlamentets
  budgetkontrollutskott föreslog nu i betänkandet att ledamöterna årligen måste
  redovisa hur pengarna har använts. Den exakta skrivningen som föreslogs löd som
  följer:

  42.
  Europaparlamentet betonar behovet av större transparens när det gäller
  ledamöternas ersättningar för allmänna utgifter. Parlamentet anser att varje
  ledamot bör lämna in en rapport om dessa ersättningar i slutet av varje år.

  Men
  sedan fick tydligen kristdemokratiska EPP-gruppen och socialdemokratiska
  S&D-gruppen kalla fötter. De lämnade tillsammans in ett ändringsförslag som
  försvagade kravet på en utgiftsgranskning och istället föreslog att frågan
  skulle utredas vidare.

  Deras
  förslag (ändringsförslag nummer 21) löd som följer:

  42.
  Europaparlamentet betonar behovet av större transparens när det gäller
  ledamöternas ersättningar för allmänna utgifter. Parlamentet uppmanar presidiet
  att fastställa mer exakta bestämmelser för redovisningsskyldigheten när det
  gäller utgifter som ersätts inom ramen för denna ersättning, utan att detta
  medför några merkostnader för parlamentet. (om ändringsförslaget antas utgår
  punkterna 43 och 44)

  Det
  beklagliga är att denna försvagning av skrivningen om redovisning av den
  allmänna kostnadsersättning fick ett starkt stöd av EU-parlamentarikerna
  (egenintresset ljuger aldrig).

  Enbart
  den gröna/regionalistiska gruppen samt italienska femstjärnerörelsen röstade nej
  till ändringsförslag 21. Vänstergruppen GUE/NGL-avstod. Totalt röstade 576
  EU-parlamentariker ja till atyt frösvaga redovisningskravet, 74 röstade nej och
  48 avstod.

  De
  svenska ledamöterna röstade som följer:

  Ja:
  Federley ©, Paulsen (FP), Wikström (FP), Adaktusson (KD), Corazza Bildt (M),
  Fjellner (M), Hökmark (M), Lundgren (SD), Winberg (SD).

  Nej:
  Andersson (MP), Ceballos (MP), Engström (MP), Eriksson (MP),

  Avstod: Ludvigsson (S), Nilsson (S), Ulvskog (S), Post
  (FI), Björk (V).

  Frånvarande:
  Guteland (S), Hedh (S).

  Men
  Europaportalen frågade efteråt de svenska EU-parlamentariker som röstat ja till
  förslaget om deras motiv. Då var det tre EU-parlamentariker som deklarerade att
  de hade röstat fel. Federley ©, Lundgren (SD) och Winberg (SD) meddelade att
  de avsett att rösta nej. Huruvida de hade korrigerat sitt röstande om inte
  Europaportalen hört av sig låter vi vara osagt. Men detta är en bra
  illustration över hur EU-parlamentariker slarvar med att sätta sig in i
  röstandet och följer sina federalistdominerade grupper. Visar det sig sedan vara kontroversiellt kan de
  alltid backa och göra en pudel.

  Men
  FP, KD och M står tydligen på sig om att EU-parlamentarikerna står näst efter
  Gud och inte skall behöva redovisa de pengar de får från skattebetalarna. S, FI
  och V gör en svag insats som avstår i denna fråga. Endast MP gör rätt utan att
  tveka.

  Bild: EU-kommissionen