• Med knapp nöd avslås kritik mot EU-parlamentarikernas reseersättningssystem

  Det
  var flera intressanta omröstningar med namnupprop i EU-parlamentet onsdagen den
  29 april 2015 om ansvarsfriheten 2013 för EU-parlamentets budget
  (Pargneauxbetänkandet A8-0082/2015). Det finns krafter i EU-parlamentet som
  vill reformera de frikostiga ersättningar EU-parlamentarikerna erhåller. Men
  motståndet är stort. Det visar inte minst omröstningen som hölls på punkt 45 i
  ovannämnda betänkande.

  Förslaget
  till skrivning löd:

  45.
  Europaparlamentet noterar med oro att ledamöternas avståndsersättningar betalas
  ut utan tillräckliga underlag.

  Antag till exempel att en EU-parlamentariker är skriven som boende i en avlägsen
  region i sitt hemland och får sin avståndsersättning beräknad utifrån det. Men
  EU-parlamentariker kan ha boende såväl i sitt lands huvudstad som i Bryssel och
  kontrollen av avståndsersättningarna är bristfällig enligt EU-parlamentets
  budgetkontrollutskott som föreslog skrivningen ovan.

  Men
  denna punkt 45 avslogs med några rösters marginal, 341 ja-röster mot 346
  nej-röster och nio nedlagda. De som röstade nej var kristdemokratiska
  EPP-gruppen, en stor majoritet av socialdemokratiska S&D-gruppen samt en
  minoritet av konservativa ECR-gruppen (främst den polska PiS-delegationen). Men
  tre ledamöter som röstade nej, bland dem Adaktusson (KD) som röstade ja har i
  efterhand meddelat att de avsåg att rösta ja – då hade resultatet blivit 344 ja
  mot 343 nej! Men det går inte att göra om en omröstning.

  De
  svenska ledamöterna röstade som följer:

  Ja:
  Federley ©, Paulsen (FP), Wikström (FP), Adaktusson (KD) (röstade nej men har
  anmält i efterhand att han avsåg att rösta ja), Andersson (MP), Ceballos (MP),
  Engström (MP), Eriksson (MP), Ludvigsson (S), Nilsson (S), Ulvskog (S), Post
  (FI), Björk (V), Lundgren (SD), Winberg (SD).

  Nej:
  Corazza Bildt (M), Fjellner (M), Hökmark (M).

  Frånvarande:
  Guteland (S), Hedh (S).

  Hade
  svenska M röstat med ja-sidan hade de vunnit. Störst kritik skall absolut
  riktas mot dem. Adaktusson (KD) röstade fel i ett ärende där marginalerna var
  små vilket också är klantigt.

  Läs även: 

  EU-parlamentet försvarar de astronomiska EU-lönerna