• EU-parlamentet kritiserar sin egen talman för att ha för stor stab – men alla svenskar håller inte med i kritiken

  EU-parlamentet
  röstade också den 29 april 2015 om ansvarsfriheten 2013 för EU-parlamentets
  budget (Pargneauxbetänkandet A8-0082/2015).

  Diane
  James (UKIP, EFDD-gruppen) lade ett intressant ändringsförslag (nummer 7) på
  punkt 39. Det röstade man om i två delar med namnupprop. Första delen var inte
  särskilt kontroversiell. I denna första del var Diane James förslag ett tillägg
  av den sista meningen i texten nedan:

  39.
  Europaparlamentet vill i slutet av 2015 få en årsvis redovisning av
  utvecklingstendenserna när det gäller personalstyrkan och personalkostnaderna,
  för varje lönegrad och ledningsnivå. Parlamentet uppmanar sin administration
  att meddela om jämförbara studier som gjorts vid internationella
  parlamentariska församlingars administrationer skulle kunna innehålla viktiga
  erfarenheter för parlamentets arbete. Parlamentet noterar att arbete som
  utkontrakteras till experter också bör tas med i rapporterna i syfte att främja
  transparens, samtidigt som man värnar om väljarnas intressen.

  I
  princip hela EU-parlamentet stödde detta utom S&D-gruppen. Eftersom deras
  före detta gruppordförande Martin Schulz nu är talman och ansvarig för dessa
  frågor gillade han nog inte förslaget för ökad transparens. De tre närvarande
  svenska socialdemokraterna Ludvigsson, Nilsson och Ulvskog lade ned sina röster
  vid omröstningen om detta förslag. De vågade väl inte aktivt gå emot sin grupp.

  Men
  del två i James ändringsförslag var intressantare. Det innehöll en kritik mot
  den överdimensionerade stab EU-parlamentets talman håller sig med. En
  företrädare till nuvarande talman, en spanjor från kristdemokratiska
  EPP-gruppen kallades på sin tid för påfågeln när han alltid rörde sig i
  EU-parlamentet med ett ödmjukt följe på sex till åtta personer. EU-parlamentets
  talman kräver för sin värdighets skull en stor stab, det ligger prestige i det.
  Om staben har mycket att göra eller inte är irrelevant.

  Diane
  James förslag till tilläggstext löd som följer:

  Parlamentet
  är oroat över den stora personalstyrkan i Europaparlamentets talmans kansli med
  35 anställda, inbegripet två chaufförer och en personlig vaktmästare, vilket i
  högsta grad kan ifrågasättas och är en dålig förebild när det gäller
  kostnadsminskning och budgetansvar inom parlamentet.

  Detta
  ändringsförslag (nummer 7/del 2) antogs. Om det kommer att leda till konkreta
  minskningar av talmannens personliga stab återstår att se.

  Ändringsförslaget
  antogs med 403 ja-röster mot 215 nej-röster och 75 nedlagda röster. Det var
  socialdemokraterna S&D och liberalerna ALDE som ville behålla en stor stab
  för EU-parlamentets talman.

  De
  svenska ledamöterna röstade som följer:

  Ja:
  Corazza Bildt (M), Fjellner (M), Hökmark (M), Andersson (MP), Ceballos (MP),
  Engström (MP), Eriksson (MP), Lundgren (SD), Winberg (SD).

  Nej:
  Federley ©, Paulsen (FP), Wikström (FP), Adaktusson (KD) (röstade ja men har
  anmält i efterhand att han avsåg att rösta nej),

  Avstod: Ludvigsson (S), Nilsson (S), Ulvskog (S), Post
  (FI), Björk (V).

  Frånvarande:
  Guteland (S), Hedh (S).

  Störst
  kritik angående ståndpunkterna i denna omrösnting skall C och FP ha, samt KD
  som verkar vara förvirrade. Svagt också av S, V och FI att avstå.

  Läs även:

  EU-parlamentets talman vägrar votering om “solidaritetsavgift” för EU-parlamentarikerna

  Bild: © European Union 2015 – European Parliament.