• EU-parlamentet försvarar de astronomiska lönerna på EU-institutionerna

  image

  Som vi
  rapporterat i en serie bloggar röstade EU-parlamentet onsdagen den 29 april i
  Strasbourg om en mängd ansvarsfrihetsfrågor på olika budgetområden inom EU. På
  Gräßlebetänkandet (A8-0101/2015) om ansvarsfrihet 2013: EU:s allmänna budget –
  Europeiska kommissionen och genomförandeorganen fanns det ett intressant
  ändringsförslag (nummer 31) från den italienska femstjärnerörelsen i
  EFDD-gruppen.

  De föreslog
  en ny punkt (286a) i betänkandet skulle lyda som följer:

  286a.
  Europaparlamentet påminner om att det nuvarande ersättningssystemet för
  personalen uppvisar en icke försvarbar skillnad med lönerna i den privata
  sektorn. Parlamentet anser att det är nödvändigt med en reform som återställer
  balansen mellan nivån på den europeiska administrationen och reallönerna.

  EU-institutionerna försvarar de astronomiska EU-byråkratlönerna med att man måste
  rekrytera personal som annars går till arbeten i andra internationella
  organisationer. På så vis har man skapat en Brysselbubbla av EU-anställda som
  lever långt från verkligeten (och eurokrisen) i EU:s medlemsländer.

  EU-parlamentarikerna,
  som själva lever i en Bryssel-bubbla av EU-förmåner, röstade ner förslaget. Det
  erhöll 138 ja-röster mot 496 nej-röster, medan 63 ledamöter avstod. De styrande
  grupperna kristdemokraterna EPP, socialdemokraterna S&D, liberalerna ALDE
  och de gröna/regionalisterna röstade ned förslaget. Stödde förslaget gjorde
  konservativa ECR-gruppen, största delen av blandgruppen EFDD, de flesta
  grupplösa och olika enskilda ledamöter från olika grupper. Den största delen av
  vänstergruppen GUE/NGL avstod.

  De svenska
  ledamöterna röstade som följer:

  Ja:
  Andersson (MP), Ulvskog (S), Lundgren (SD), Winberg (SD).

  Nej:
  Federley ©, Paulsen (FP), Wikström (FP), Adaktusson (KD), Corazza Bildt (M),
  Fjellner (M), Hökmark (M), Ceballos (MP), Eriksson (MP), Ludvigsson (S),
  Nilsson (S), Post (FI).

  Avstod:
  Engström (MP), Björk (V).

  Frånvarande:
  Guteland (S), Hedh (S).

  Vänsterpartiet
  fegade alltså och avstod. Hälften av MP-delegationen röstade alltså med sin
  grupp och den styrande koalitionen utan att tveka. Undrar om FI ens visste vad
  de röstade om eller bara valde att följa S&D-listan rakt av?

  Ulvskog (S)
  tänkte alltså själv, medan herrarna Ludvigsson och Nilsson följde sin grupp.

  Läs även: 

  EU-tjänstemän kräver och beviljas löneförhöjning med stöd av M, FP, S och KD i EU-parlamentetEU-parlamentet vägrar se över sina ersättningssystem till ledamöterna – särintresset ljuger aldrig – Del II

  Svenska skattebetalare betalar mest per person till EU