• EU:s rymdprogram har starkt stöd bland svenska EU-parlamentariker

  image

  Onsdagen
  den 29 april i Strasbourg röstade EU-parlamentet om en mängd
  ansvarsfrihetsfrågor på olika budgetområden inom EU. På Gräßlebetänkandet
  (A8-0101/2015) om ansvarsfrihet 2013: EU:s allmänna budget – Europeiska
  kommissionen och genomförandeorganen fanns det ett intressant ändringsförslag
  (nummer 37) från ledamöter i GUE/NGL-gruppen.

  De
  föreslog att punkt 254 i betänkandet skulle lyda som följer:

  254.
  Europaparlamentet är bekymrat över att kostnaderna för Galileo-programmet, som
  uppskattas till 13 miljoner EUR, kommer att bli dyrare igen på grund av
  misslyckandet med att skjuta upp de senaste två satelliterna på ett korrekt
  sätt. På grund av de ständigt ökade kostnaderna för Galileo, och med tanke på
  att unionen 2007 blev involverat i projektet efter det att ett konsortium med
  åtta europeiska företag drog tillbaka sina investeringar eftersom de inte ansåg
  att det var finansiellt sunt, anser parlamentet att det finns all anledning att
  ompröva nyttan av detta projekt.

  Denna
  text ovan skulle då ersätta följande text:

  254.
  Europaparlamentet noterar kommissionens svar om de framsteg som gjorts i
  genomförandet av Galileo-programmet: Fyra satelliter för valideringen i
  omloppsbana (IOV) sköts framgångsrikt upp 2011 och 2012 och projektets IOV-fas
  avslutades på ett framgångsrikt sätt 2014; systemets utformning,
  prestationsmålen och systemets grundkonfiguration kunde bekräftas;
  markinfrastrukturen med ett stort antal markstationer runtom i världen står
  färdig för den inledande verksamheten; det bevisades att IOV-satelliterna
  framgångsrikt kan användas för räddningstjänsttillämpningar; två satelliter
  (nr 5 och 6) sköts den 22 augusti 2014 upp i fel omloppsbana men
  har sedan december 2014 stegvis flyttats till en mer fördelaktig
  omloppsbana för att tillåta bästa möjliga användning, och satelliternas
  navigationsnyttolast håller på att testas. Parlamentet förväntar sig att bli
  underrättat om de ytterligare kostnaderna för dessa oförutsedda åtgärder.

  Galileoprogrammet
  – EU:s rymdprojekt har kritiserats för att kosta för mycket och ge föga nytta.
  Men då USA, Ryssland och Kina har rymdprogram så skall minsann EU också ha det
  anser EU-institutionerna i Bryssel.

  Ändringsförslag
  37 avslogs med röstsiffrorna 93 ja, 570 nej och 31 nedlagda. Röstade ja till
  förslaget gjorde vänstergruppen GUE/NGL och ”blandgruppen” EFDD. Men som
  vanligt höll de stora grupperna ihop och röstade ner ändringsförslaget.

  De
  svenska ledamöterna röstade som följer:

  Ja:
  Andersson (MP), Björk (V), Lundgren (SD), Winberg (SD).

  Nej:
  Federley ©, Paulsen (FP), Wikström (FP), Adaktusson (KD), Corazza Bildt (M),
  Fjellner (M), Hökmark (M), Ludvigsson (S), Nilsson (S), Ulvskog (S), Post (FI).

  Avstod:
  Ceballos (MP), Engström (MP), Eriksson (MP).

  Frånvarande:
  Guteland (S), Hedh (S).

  Samtliga
  Miljöpartister borde ha röstat ja till förslaget istället för att fega och
  lägga ned sina röster. Socialdemokrater och Feministiskt Initiativ är tydligen
  anhängare av EU:s rymdprogram. Det vore bra om de förklarade sin ståndpunkt
  inför de svenska väljarna.

  Läs mer

  Bild: ESA