• Svenska EU-parlamentariker fast i Brysselbubblan – förstår inte kritiken från Sverige mot EU-slöseriet

  I
  februari 2015 fick S-MP-regeringen stöd i riksdagens EU-nämnd att rösta nej
  till att ge EU-kommissionen ansvarsfrihet för EU-budgeten 2013. Det var fjärde
  året i rad den svenska regeringen röstade nej till att ge EU-kommissionen
  ansvarsfrihet. Den tidigare borgerliga regeringen röstade nej till att ge
  EU-kommissionen ansvarsfrihet för EU-budgeten åren 2010-2012.

  Finansminister
  Magdalena Andersson (S) motiverade sitt nej till ansvarsfrihet med att
  felprocenten var alldeles för hög. Nederländerna och Storbritannien hade samma
  uppfattning som Sverige.

  Men
  EU-parlamentarikerna lever som bekant i sin egen Brysselbubbla, vilket
  uppenbarligen också gäller en del svenska EU-parlamentariker.

  Onsdagen
  den 29 april i Strasbourg röstade EU-parlamentet om en mängd
  ansvarsfrihetsfrågor på olika budgetområden inom EU.

  EU-kommissionen
  beviljades ansvarsfrihet med röstsiffrorna 513 ja, 184 nej och fyra nedlagda
  röster. För ansvarsfrihet röstade den styrande koalitionen av kristdemokratiska
  EPP, socialdemokratiska S&D, liberala ALDE och de Gröna/Regionalisterna.
  Mot ansvarsfrihet röstade konservativa ECR, ”blandgruppen EFDD, vänstergruppen
  GUE/NGL och grupplösa ledamöter.

  De
  svenska ledamöterna röstade som följer:

  Ja:
  Federley ©, Paulsen (FP), Wikström (FP), Andersson (MP), Ceballos (MP),
  Engström (MP), Eriksson (MP), Ludvigsson (S), Nilsson (S), Ulvskog (S), Post
  (FI).

  Nej:
  Adaktusson (KD) (avstod men anmälde i efterhand avsikt att rösta nej), Corazza
  Bildt (M) (röstade ja men anmälde i efterhand avsikt att rösta nej), Fjellner
  (M) (röstade ja men anmälde i efterhand avsikt att rösta nej), Hökmark (M)
  (röstade ja men anmälde i efterhand avsikt att rösta nej), Björk (V), Lundgren
  (SD), Winberg (SD).

  Frånvarande:
  Guteland (S), Hedh (S).

  Lever
  C, FP, MP, S och FI i en Brysselbubbla fullständigt omedvetna om den kritik som
  finns i Sveriges Riksdag och Sveriges folkdjup mot slöseriet och
  felaktigheterna i EU-budgeten?

  Läs även: 

  EU-parlamentet vill öka EU:s utgifter – du får betala

  EU finansierar propaganda för skapandet av Europas Förenta Stater