• EU-parlamentet vill öka EU:s utgifter – du får betala

  Som
  tidigare redogjorts röstade EU-parlamentet onsdagen den 22 oktober 2014 om EU:s
  budget 2015. Det var många intressanta omröstningar men viktigast av allt var
  slutomröstningen på resolutionen ”Europeiska
  unionens allmänna budget för budgetåret 2015 – alla avsnitt” (A8-0014/2014)
  (också kallad Gardiazabal Rubial/Hohlmeierbetänkandet).

  Samtidigt
  som EU-kommissionen pressar länder att skära i sina respektive statsbudgetar
  vill EU-institutionerna göra det motsatta när det gäller EU-budgeten.
  EU-länderna (de som skall betala EU-budgeten) föreslog att budgeten skulle
  sluta på sammanlagt 140 miljarder euro i utgifter. En nedskärning med 2,1
  miljarder euro jämfört med EU-kommissionens förslag på 142,1 miljarder euro.
  Men EU-parlamentet röstade nu för att EU 2015 skulle spendera 146,4 miljarder
  euro, en ökning med 8 % jämfört med 2014. EU-parlamentet gillar precis som barn
  inför julafton att sätta upp önskelistor, någon annan får betala.

  EU-parlamentet
  drev sedan under förhandlingarna på för att få EU-länderna att betala mer. Det
  slutade med en uppgörelse om en budget för 2015 på 141,2 miljarder euro.
  EU-parlamentet brukar kunna pressa fram mer i slutförhandlingarna men denna
  gång gick det trots allt inte jättebra för dem.

  Resolutionen
  med krav på utgiftsökningar i EU antogs med 464 ja-röster mot 186 nej-röster
  och 46 nedlagda röster. De som röstade ja var den kristdemokratiska
  EPP-gruppen, S&D-gruppen, liberala ALDE-gruppen, den gröna/regionalistiska
  gruppen och de central- och östeuropeiska delegationerna inom konservativa
  ECR-gruppen.

  De
  svenska ledamöterna röstade som följer:

  Ja:
  Federley ©, Paulsen (FP), Wikström (FP).

  Nej:
  Adaktusson (KD), Corazza Bildt (M), Fjellner (M), Hökmark (M), Andersson (MP),
  Ceballos (MP), Engström (MP), Eriksson (MP), Björk (V), Lundgren (SD), Winberg
  (SD).

  Avstår: Post (FI), Guteland (S), Ludvigsson (S),
  Nilsson (S), Ulvskog (S).

  Frånvarande
  (hade lämnat omröstningen): Hedh (S).

  C
  och FP är i nuläget de enda svenska ledamöter som stödjer EU:s ökade utgifter.
  De lämnade in en röstförklaring där de hyllar en del utgifter och vänder sig
  mot andra. Men sammantaget följer de alltså EU-federalistmajoriteten för ökad
  EU-budget och ökat skatteuttag från sist och slutligen EU-ländernas medborgare.
  Moderaterna brukade tidigare rösta för EU-budgeten då de ville se mer pengar
  till forskning, men tydligen har de insett att de bara ger sitt medgivande till
  allmänt höjda utgifter.

  S
  och FI har tydligen ingen åsikt om EU-budgeten, en av årets viktigaste frågor i
  EU-parlamentet. Varför sitter de då där?

  Var
  och en får reflektera själv över hur de svenska ledamöterna har röstat i frågan
  ovan.