• EU-parlamentet vill gynna journalistik som passar dem

  image

  Som
  tidigare redogjorts röstade EU-parlamentet onsdagen den 22 oktober 2014 om EU:s
  budget 2015. Det var många intressanta omröstningar och en var på
  ändringsförslag 59 från vänstergruppen GUE/NGL. Det lades som ett
  tilläggsförslag i EU-parlamentets resolution ”Europeiska
  unionens allmänna budget för budgetåret 2015 – alla avsnitt” (A8-0014/2014)
  (också kallad Gardiazabal Rubial/Hohlmeierbetänkandet).

  Vänstergruppen
  GUE/NGL ville lägga till följande skrivning i resolutionen:

  93a. Europaparlamentet
  upprepar sin ståndpunkt att Europaparlamentets journalistpris är olämpligt, och
  kräver att det avskaffas så snart som möjligt.

  Statsmakter
  skall inte dela ut journalistpris till de krafter som har just till uppgift att
  granska de förstnämnda. Det är en principiell fråga. Men givetvis är
  EU-parlamentet intresserade av att belöna journalister som skriver positivt om
  EU-parlamentet då institutionen har svårt att få medial uppmärksamhet dels i
  konkurrens med ministerrådet och EU-kommissionen, men också i förhållande till
  nationella regeringar och parlament. Därför är det angeläget att EU-parlamentet
  delar ut en ”muta” i form av ett journalistpris till dem de gillar och vill
  uppmuntra.

  Men
  ändringsförslag 59 avslogs med 483 nej-röster mot 197 ja-röster och 10 nedlagda
  röster. De som röstade nej var den kristdemokratiska EPP-gruppen, en stor
  majoritet av S&D-gruppen, liberala ALDE-gruppen, den gröna/regionalistiska
  gruppen, de central- och östeuropeiska delegationerna inom konservativa
  ECR-gruppen samt 14 ledamöter i vänstergruppen GUE/NGL (trots att
  ändringsförslaget lagts av deras egna gruppledamöter).

  De
  svenska ledamöterna röstade som följer:

  Ja:
  Adaktusson (KD), Corazza Bildt (M), Fjellner (M), Hökmark (M), Andersson (MP),
  Ceballos (MP), Eriksson (MP), Post (FI), Guteland (S), Ludvigsson (S), Nilsson
  (S), Ulvskog (S), Lundgren (SD), Winberg (SD).

  Nej:
  Federley ©, Paulsen (FP), Wikström (FP), Engström (MP).

  Avstår:
  Björk (V).

  Frånvarande
  (hade lämnat omröstningen): Hedh (S).

  C
  och FP vill tydligen belöna journalister som skriver positivt om EU. En bra användning av skattebetalarnas pengar är det inte. Vänsterpartiet har uppenbarligen ingen åsikt i frågan utan lägger sig.

  Var
  och en får reflektera själv över hur de svenska ledamöterna har röstat i frågan
  ovan.