• EU-parlamentet vägrar se över sina ersättningssystem till ledamöterna – särintresset ljuger aldrig – Del II

  image

  Som tidigare redogjorts röstade EU-parlamentet onsdagen den 22 oktober 2014 om EU:s budget 2015. Det var många intressanta omröstningar och en var på ändringsförslag 58 från vänstergruppen GUE/NGL. Det lades som etttilläggsförslag i EU-parlamentets resolution ”Europeiskaunionens allmänna budget för budgetåret 2015 – alla avsnitt” (A8-0014/2014)(också kallad Gardiazabal Rubial/Hohlmeierbetänkandet).

  Vänstergruppen
  GUE/NGL ville lägga till följande skrivning i resolutionen:

  85a. Europaparlamentet
  uppmanar administrationen att undersöka om dagtraktamenten och
  avståndsersättningar betalas ut för samma sorts utgifter och konstaterar att om
  så är fallet bör avståndsersättningen utgå.

  Det
  har bland annat funnits kritik mot att EU-parlamentariker har kommit till
  Bryssel på kvällen (för resan har de fått avståndsersättning) och skrivit in
  sig (då får de dagtraktamente på cirka 300 euro) och sedan har de gått direkt
  till sin bostad i Bryssel. Eller omvänt att de vid åttatiden på morgonen
  skriver in sig som närvarande i EU-parlamentet och sedan åker direkt hem till
  sin ordinarie bostad i hemlandet. På detta sätt får EU-parlamentarikerna dubbla
  ersättningar för en dag. Detta ville alltså vänstergruppen undersöka och sedan
  åtgärda frågan om dubbelersättning.

  Men
  ändringsförslag 58 avslogs med 437 nej-röster mot 194 ja-röster och 56 nedlagda
  röster. Främst var det kristdemokratiska EPP-gruppen, en stor majoritet av
  S&D-gruppen, liberala ALDE-gruppen samt den gröna/regionalistiska gruppen som
  röstade mot förslaget. Dessa grupper brukar hålla ihop och göra stora
  kompromisser om löne- och förmånssystemen för EU-parlamentarikerna.

  De
  svenska ledamöterna röstade som följer:

  Ja:
  Guteland (S), Ludvigsson (S) (röstade nej men anmälde efteråt felröstning och
  hade avsett att rösta ja), Nilsson (S), Ulvskog (S), Björk (V), Lundgren (SD),
  Winberg (SD).

  Nej:
  Federley ©, Paulsen (FP), Wikström (FP), Adaktusson (KD), Corazza Bildt (M),
  Fjellner (M), Hökmark (M), Post (FI).

  Avstår:
  Andersson (MP), Ceballos (MP), Engström (MP), Eriksson (MP).

  Frånvarande
  (hade lämnat omröstningen): Hedh (S).

  Det
  skall alltså noteras att C, FP, KD, M och FI följer sina respektive grupper i
  oviljan att se över ersättningssystemet för EU-parlamentarikerna. MP verkar
  inte veta vad de vill. S vågar bryta med sin grupp och rösta för förslaget.

  Var
  och en får reflektera själv över hur de svenska ledamöterna har röstat i frågan
  ovan.

  Läs även: EU-tjänstemän kräver och beviljas löneförhöjning med stöd av M, FP, S och KD i EU-parlamentet4,5 miljoner för fyra månaders arbeteTomt hål i EU:s budget (igen)