• EU-parlamentet vill ha ett enda säte för sin verksamhet – men medlemsländers särintressen styr frågan

  Somtidigare redogjorts röstade EU-parlamentet onsdagen den 22 oktober 2014 om EU:s
  budget 2015. Det var många intressanta omröstningar och en var på punkt i
  EU-parlamentets resolution ”Europeiska unionens
  allmänna budget för budgetåret 2015 – alla avsnitt” (A8-0014/2014) (också
  kallad Gardiazabal Rubial/Hohlmeierbetänkandet).

  I
  punkt 86 i resolutionen föreslogs följande skrivning:

  86. Europaparlamentet
  betonar att parlamentet och rådet måste beakta behovet av en handlingsplan för
  ett enda säte så att man uppnår långsiktiga besparingar i unionens budget,
  vilket parlamentet har framhållit i åtskilliga tidigare resolutioner.

  Den
  eviga huvudvärken med att EU-parlamentet tolv gånger om året reser från Bryssel
  till Strasbourg för plenum samt att det enligt ett finns ett antal årsanställda
  tjänster i EU-parlamentet förlagda till Luxemburg ser aldrig ut att kunna
  lösas. Frankrike vägrar backa i att EU-parlamentet skall sammanträda i
  Strasbourg. De får av olika skäl stöd av Tyskland. Luxemburg vägrar släppa på
  antalet EU-parlamentsanställda förlagda till deras medlemsland. Alla är stora
  européer utom när det gäller just deras särintressen. I EU-parlamentet är man
  trötta på resandet. Men samtidigt är man osams om vart det ”enda sätet” skall
  förläggas. Det finns de som till exempel vill att det EU-parlamentets säte
  borde förläggas till Strasbourg för att försvaga ”Brysselbubblan”.

  Punkt
  86 antogs med 511 ja-röster mot 124 nej-röster och 54 nedlagda röster. Främst finns
  det ett motstånd i den kristdemokratiska EPP-gruppen. Men särintresset och
  åsiktskillnaderna är mer baserat på fransmän, tyskar och luxemburgare, som är
  mer inriktade på att behålla rådande ordning eller i alla fall dra ut på ett
  beslut om en förändring.

  De
  svenska ledamöterna röstade som följer:

  Ja:
  Federley ©, Paulsen (FP), Wikström (FP), Adaktusson (KD), Corazza Bildt (M),
  Fjellner (M), Hökmark (M), Andersson (MP), Ceballos (MP), Engström (MP),
  Eriksson (MP), Guteland (S), Ludvigsson (S), Nilsson (S), Ulvskog (S), Post
  (FI), Björk (V), Lundgren (SD), Winberg (SD).

  Frånvarande
  (hade lämnat omröstningen): Hedh (S).

  Bland
  de svenska ledamöterna råder det enighet om en förändring. Men som alltid har
  Sverige små möjligheter att påverka då frågan om EU-parlamentets lokalisering
  mellan Bryssel, Strasbourg och Luxemburg handlar om maktspel på högre nivå där
  medlemsländer med särintressen inte viker en tum medan de viktigaste EU-institutionerna
  hela tiden drabbas av extra utgifter till följd av en alltför utspridd
  verksamhet.