• EU-parlamentets talman vägrar votering om “solidaritetsavgift” för EU-parlamentarikerna

  Onsdagen
  den 22 oktober 2014 röstade EU-parlamentet om EU:s budget 2015. Det var många
  intressanta ändringsförslag som lades. Ett ändringsförslag (nummer 52) från
  vänstergruppen GUE/NGL kom dock aldrig upp till omröstning. EU-parlamentets
  talman Martin Schulz (tysk socialdemokrat, S&D) förklarade det för
  otillåtligt och strök det. Förslaget hade lagts som ett tilläggsförslag i
  EU-parlamentets resolution ”Europeiska unionens
  allmänna budget för budgetåret 2015 – alla avsnitt” (A8-0014/2014) (också
  kallad Gardiazabal Rubial/Hohlmeierbetänkandet).

  Vänstergruppen
  GUE/NGL ville lägga till följande skrivning i resolutionen:

  85b. Europaparlamentet
  anser att Europaparlamentets ledamöter i ljuset av den aktuella finansiella och
  sociala krisen bör underställas en solidaritetsavgift på 7 % av deras
  löner, precis som EU‑tjänstemännen.

  Säkerligen
  förklarades det som otillåtligt under förevändningen att EU-parlamentarikernas
  löner är ingångna avtal som inte kan förändras helt plötsligt genom beslut i
  EU-parlamentet. Men mot det kan man anföra att politik är en fråga om vilja. Om
  EU-parlamentarikerna verkligen vill känna med både medborgare i krisländer och
  nästan alla medlemsländer som just nu går igenom tuffa nedskärningspaket så kan
  man anta förslaget ovan. Sedan måste det dock bli en fråga om att
  EU-parlamentarikerna frivilligt skriver under på att betala en
  solidaritetsavgift. De som inte gör det skall då tydligt få framträda inför
  sina väljare och säga att de inte tror på att betala en dylik avgift.

  Nu
  valde Martin Schulz (S&D) den enkla vägen, att stryka ändringsförslaget. De
  som lever i Brysselbubblan brukar inte vilja diskutera lönesänkningar utifrån
  hur vanliga medborgare i medlemsländerna har det. Vi har sett det i tidigare
  debatter om EU-tjänstemännens löneökningar och ovilja att anpassa
  lönesättningar och förmåner till kristider i EU-området och i eurozonen.