• EU-kommissionspresident Juncker fortsätter att agitera för ökad överstatlig EU-styrning

  Jean-Claude Juncker fortsätter att göra sitt jobb
  – ständigt prata för att EU skall få ökad politisk makt över medlemsländerna.

  På ett möte i måndags (16/3) uttalade Juncker att det aldrig kommer att
  bli ett Europas Förenta Stater men EU behöver visa sina partners vart det är på
  väg om det skall tas för att vara seriöst.

  Han sade vidare att EU måste fördjupa den ekonomiska och monetära
  unionen av en enkel anledning: Den monetära unionen är inte optimal. EU har en
  oberoende centralbank, men inte en europeisk regering. Så EU måste ha regler
  för att ersätta den icke-existerande europeiska regeringen.

  Juncker är oroad för att Europa är den minsta kontinenten och att
  kontinentens relativa del av den globala BNP sjunker. Kanske inget europeiskt
  land finns med i G7 om 25 år befarar Juncker. Något som man inte kan annat än
  förvänta sig då europrojektet hindrat ekonomisk utveckling för många länder i
  Europa de senaste åren.

  Men Juncker ger sig inte. Enligt honom har tiden kommit för att
  fördjupa den europeiska integrationen istället för att återintroducera
  nationella splittringar.

  Förra veckan, onsdag 11/3, träffades representanter för de 28
  medlemsländerna och de stora EU-institutionerna för att diskutera ytterligare
  ekonomisk och monetär integration. Man diskuterade ett dokument om ”genuin
  ekonomisk och monetär union” som presenterades sommaren 2013 av dåvarande
  EU-presidenten Herman van Rompuy. Men van Rompuys papper blev det inget av och
  vem kommer ihåg honom eller kan redogöra vad han gjorde som EU-president
  förutom att lyfta en gigantisk lön.

  Men Juncker skall presentera en ny rapport i juni detta år. Vad den
  kommer att föreslå vet vi alltså redan nu – EU skall bestämma mer och mer och
  den politiska riktningen får inte rubbas. Till exempel uttalade Juncker att EU
  verkar ”löjligt” med dess många nivåer av representation i organisationer som
  den Internationella Valutafonden (IMF). Det är intressant att notera varför
  skall Sverige nu skicka Thomas Östros till IMF i New York. EU vill ju att alla
  EU-länderna skall representeras av endast EU i IMF. Sveriges politiker är ju
  kända för att göra exakt som EU vill.

  Juncker vill också öka EU-kommissionens makt gentemot de andra
  EU-institutionerna – EU:s byråkrati skall styra, menar han. Ministerrådet har
  tagit förstarollen i arbetet med eurokrisen under de senaste åren, där sitter
  trots allt de folkvalda. Men EU-kommissionen är avundsjuk. Juncker vill nu
  skapa en allians med EU-parlamentet (valt med mindre än 43% valdeltagande 2014)
  som skall stå upp mot alla attacker som kommer från ”den tredje institutionen”,
  det vill säga de folkvalda politikerna i ministerrådet.

  Problemet är att Juncker får breda ut sig i debatten om att EU skall ta
  över allt och att EU-kommissionen och EU-parlamentet skall styra över EU:s
  ministerråd. Politikerna från medlemsländerna är utspridda, de är inte
  koordinerade i debatten mot EU-federalisterna i Bryssel. Tvärtom vill många
  karriärpolitiker från medlemsländerna följa den politiska strömmen så att de
  själva kan få spännande och välbetalda uppdrag i Bryssel. Då gäller det att
  slicka uppåt gentemot EU och sparka nedåt mot medborgarna som är de som får
  betala kalaset i form av EU-skatter, ökade avgifter till EU:s svällande budget
  samt ständigt ökade kostnader för en allt större EU-byråkrati vars höga löner
  ständigt ökar medan eurokrisens arbetslösa får det allt tuffare att leva.

  Läs även: EU-federalisten
  Juncker driver på frågan om upprättandet av en EU-armé – svenska
  politiker tiger
  Kommissionspresident
  Juncker under press att avgå – men vad tycker S, M, KD, C och FP som
  stött honom?