• EU-federalisten Juncker driver på frågan om upprättandet av en EU-armé – svenska politiker tiger

  EU-kommissionens ordförande Jean-Claude
  Juncker gick söndagen den 8 mars ut och sade att att det behövs en
  EU-armé. Det skulle skicka en signal till Ryssland att EU är berett att
  försvara sina värderingar (Juncker behöver nog definiera vilka värderingar han
  talar om).

  De svenska politikerna
  ligger lågt om Junckers utspel. EU-federalisternas utspel är det bäst att
  stillatigande åse då det är känsliga och föga väljarvinnande frågor i Sverige.
  Juncker backades upp som EU-kommissionsordförande av Moderater och
  Kristdemokrater i Sverige i samband med EU-parlamentsvalet. Nu använder Juncker
  sitt uppdrag som plattform för att driva frågan om skapandet av en EU-armé. Han
  har stöd i EU-parlamentet från kristdemokrater, socialdemokrater och liberaler.
  Men det är heller inget man talar högt om i Sverige inom M, KD, FP, C och S som
  tillhör dessa EU-parlamentsgrupper.

  Huruvida Sverige skall
  gå med i Nato eller inte är en fråga att diskutera, men frågan om en EU-armé
  bör aktivt och omedelbart skjutas i sank av de svenska politiska partierna.

  Om man undantar hela
  den säkerhetspolitiska frågan så finns det en grundläggande frågeställning –
  skall vi som skattebetalare betala för dubbla militära strukturer?

  EU har idag 28 medlemsländer och 22 av dem hör till Nato. De sistnämnda
  EU-länderna har valt Nato som försvarslösning. Natoländerna vill knappast ha
  nya försvarsstrukturer som överlappar de som redan existerar, och speciellt
  inte i det nuvarande ekonomiska läget med en förödande eurokris. I åratal har
  EU-politikerna kämpat med frågan om att bygga upp EU:s nuvarande stridstrupper,
  som främst är till för krishantering. Men någon konkret användning av EU:s
  stridstrupper har vi inte sett. I krissituationer är det EU-ländernas
  respektive militära organisation som står för det militära grundarbetet, till
  exempel vid bombningarna i Libyen.

  Likaså är det idag
  så att
  medlingen i Ukrainakrisen inte har skötts av EU utan av Tysklands och
  Frankrikes respektive politiska ledning. Givetvis är EU-kommissionsordförande
  Juncker och ”EU-president” Tusk mycket avundsjuka över detta.

  Ser vi rent
  framtidsvisionärt på frågan om EU-armé måste vi fråga oss – skall EU-armén helt eller delvis skulle ersätta de
  nationella försvaren? Är det vad vi vill?


  ta bladet från munnen svenska politiker – säg till Juncker att hålla käften och
  ge order till de svenska EU-parlamentarikerna att ta striden i EU-parlamentet
  mot vansinniga idéer som skapandet av en EU-armé.