• Dyrt för danskarna att ligga i takt med euron

  Sverige har rörlig växelkurs medan Danmarks krona skall följa
  eurokursen. I Danmark ser man sin knytning till euron som ett sätt att bevara
  danska arbetstillfällen. På så vis tappar man inte arbetstillfällen – om euron
  sjunker så sjunker också den danska kronan och danska varor blir inte dyrare i
  euroområdet. Men det kostar pengar att försvara den danska peggen till euron.

  I februari sålde Danmarks nationalbank 168,7 miljarder danska kronor.
  En siffra som nämnts är att det är 9 % av landets BNP. I januari var beloppet
  106,3 miljarder danska kronor. Det sammanlagda beloppet för de två första
  månaderna uppgår till 341 miljarder svenska kronor för danskarna. Detta belopp
  delat med totalt omkring 5 640 000 invånare i Danmark blir cirka 60
  500 svenska kronor per person. På bara två månader.

  Danaskarna bör diskutera om detta verkligen är smart. Kunde man eventuellt
  göra något annat för de pengarna för att höja sysselsättningen?

  Nåväl, detta är Danmarks debatt. Men det finns nog ingen i Sverige som
  förespråkar att Sverige skall göra samma sak och pegga vår krona till euron.
  Återigen, det var otroligt viktigt att Sverige röstade nej till euron 2003.
  Danskarna röstade nej till euron 2000. Men de valde sedan en annan väg med
  peggningen till euron. I både Sverige och Danmark gick folken emot en politisk
  elit som förespråkade euromedlemskap. Denna ”elit” hade fel i sina spådomar om
  ökad välfärd med euron – vad är det som säger att den danska politiska eliten
  nu har rätt när de försvarar peggen till euron med dessa gigantbelopp?