• Philip Lerulf svarar EU-systemets försvarare om EU-propagandan

  image

  PhilipLerulf, ordförande för tankesmedjan OEIC, svarar i en replik
  EU-kommissionstjänstemännen i Stockholm som har ryckt ut till försvar för
  EU-programmet ”Europe for Citizens”. EU-kommissionens tjänstemän landar som
  vanligt i att 70 år av fred i Europa gör att allt EU sysslar med är helt OK –
  för fredens skull.

  Lerulf svarar att EU-kommissionens tjänstemän bedriver en lek med ord och som så
  ofta döljer sig sanningen i detaljerna. På EU-kommissionens hemsida, skriver
  Lerulf, framgår att det finns två övergripande syften med Europe for Citizens.
  Det ska dels ”bidra till medborgarnas förståelse för EU, dess historia och
  mångfald” dels ”fostra ett europeiskt medborgarskap och att förbättra
  förutsättningarna för demokratisk medverkan på EU-nivå.”

  Som Lerulf påpekar ger dessa kriterier knappast
  uttryck för
  en önskan om en förutsättningslös diskussion om det europeiska samarbetet, dess
  historia och framtid.

  Europe for Citizens är inget annat än en
  stödmekanism för att – stick i stäv med vad befolkningarna i medlemsländerna
  vill – främja framväxten av en EU-överstat med allt som brukar känneteckna en
  nationalstat – en gemensam historia och ett delat öde, ett medborgarskap samt
  en europeiskt offentlig sfär.

  Fakta är tydliga som Philip Lerulf påpekar – under
  perioden 2007–2013 tilldelades Europe for Citizens motsvarande två miljarder
  kronor. En betydande del av dessa pengar tillföll några av de mest uttalat
  pro-europeiska tankesmedjorna, däribland Notre Europe.

  Tankesmedjan Notre Europe (Vårt Europa) är de som får enskilt störst stöd.
  Sedan EU-kommissionens tidigare ordförande Jacques Delors grundade verksamheten
  1996 har den varit en av de ivrigaste pådrivarna för ökad överstatlighet och
  genom åren har tankesmedjan bland annat förespråkat att EU ska utveckla ett
  fiskalt samarbete, inrätta en bankunion och skaffa sig en gemensam militär
  försvarsförmåga. Åren 2007–2013 fick Notre Europe motsvarande 42 miljoner av
  skattebetalarnas pengar för att nå ut med sitt budskap.

  EU-institutionerna gör allt för att gynna de som
  förespråkar EU:s fortsatta överstatliga utveckling – det är för dem den enda
  vägen framåt. Att i motsvarande grad finansiera politiska krafter som förordar
  att EU skall vara att samarbete mellan självständiga stater – det finns
  givetvis inte på kartan för EU-institutionerna i Bryssel.

  Läs även: EU finansierar propaganda för skapandet av Europas Förenta Stater