• EU finansierar propaganda för skapandet av Europas Förenta Stater

  image

  Ordföranden för OEIC (Föreningen för europeiskt mellanstatligt samarbete) Philip Lerulf skriver på SvD Brännpunkt tisdag 17 februari 2015 om hur EU-kommissionen finansierar tankesmedjor och projekt som förespråkar fortsatt politisk och ekonomisk
  integration. På så sätt hoppas man kunna överbrygga glappet mellan EU-eliten
  och väljarna, enligt Lerulf som skriver vidare:

  Allt
  fler gillar EU, visar den senaste EU-barometern. 39 procent av de tillfrågade
  medborgarna i medlemsländerna har en positiv uppfattning av den Europeiska
  unionen. 22 procent är negativt inställda. Det här är givetvis mumma för
  EU-kommissionen. Kommissionens kommunikationsdepartement, generaldirektoratet
  för kommunikation, har nämligen satt upp målet att minst hälften av EU:s
  befolkning skall gilla EU år 2020. Men det är inte reella förändringar av den
  förda politiken som skall göra dig och mig mer välvilligt inställda, utan ren
  och skär propaganda. Genom att finansiera tankesmedjor och enskilda projekt som
  förespråkar fortsatt politisk och ekonomisk integration inom unionen
  föreställer sig kommissionen att man skall kunna överbrygga det glapp som
  bevisligen existerar mellan EU-eliten och väljarna om EU:s framtida inriktning.

  Det
  är stora pengar som EU-kommissionens generaldirektorat ”Kommunikation” (snarare
  bättre namn Propaganda) hanterar. Under åren 2007–2013 betalades motsvarande
  drygt 2 miljarder svenska kronor ut via programmet ”Europe for Citizens” vars
  syfte var att  föra Europa nära dess
  medborgare och göra det möjligt för dem att fullt ut delta i byggandet av
  Europa.

  I
  rapporten Till varje pris, som tankesmedjan OEIC presenterar påvisas att
  merparten av dessa pengar går till att finansiera etablerade och uttalat
  pro-europeiska tankesmedjor (det vill säga de förespråkar att EU skall ta över
  alla politikområden och att det politiskt beslutsfattandet skall centraliseras
  till Bryssel). Europe for Citizens är alltså inte ett försök att stödja en fri
  och öppen diskussion om EU:s framtid (om nu någon skulle vara naiv att tro
  det). Tvärtom handlar detta om att köpa sig favörer i den politiska debatten
  genom att starkt gynna vissa politiska grupperingar och åsikter. Bland
  stödmottagarna märks organisationer som Notre Europe, European Movement och
  Union of European Federalists. Tillsammans fick enbart dessa tre organisationer
  85 miljoner kronor under 2007–2013, pengar som bland annat har använts för att
  kunna ha en aktiv närvaro i Bryssel – lokaler, personal, representation och
  produktion – och för att på plats försöka påverka lagstiftare och
  beslutsfattare. Organisationernas starka finansiella beroende till
  EU-kommissionen är mycket talande, de är inte ens i närheten av att ha en
  medlemsskara som tror på deras sak och som med sina medlemsavgifter kan
  finansiera organisationernas verksamhet.

  Om
  EU ger pengar till Europarörelsen borde de väl också dela ut pengar till bland
  annat Nej till EU i Sverige, Folkrörelsen mot EU i Danmark, Campaign against
  Euro-federalism i Storbritannien med flera. En del av dessa sistnämnda skulle
  nog inte ta emot några EU-pengar av principskäl, men de har aldrig fått frågan.

  Men
  det finns också risk för vänskapskorruption med utdelningen till dessa
  EU-applåderande organisationer som idag får EU-pengar. I ledningen för de
  största mottagarna sitter nämligen främst personer som tidigare haft höga
  positioner inom EU-maskineriet: tidigare kommissionärer, EU-parlamentariker,
  ministrar från enskilda medlemsländer och tjänstemän från kommissionen. I flera
  fall innehar enskilda personer flera styrelseplatser samtidigt. EU-kommissionen
  anser att den här verksamheten skall fortsätta och vid årsskiftet inleddes en ny
  sjuårig programperiod av ”Europe for Citizens”. Fram till 2020 öronmärks drygt
  2 miljarder svenska kronor till nya aktiviteter som skall få oss att gilla EU.
  Europe for Citizens är en demokratisk anomali och innebär en oacceptabel
  hantering av våra gemensamma resurser. När EU-kommissionen använder skattebetalarnas
  pengar för att försöka påverka deras attityd och inställning till EU:s framtida
  inriktning (det vill säga försöker övertyga skattebetalarna om att bygga en
  EU-superstat är en bra sak) är man inne på politikens uppgift. Vi skulle i
  Sverige aldrig acceptera att ett av den svenska regeringens departement skulle förespråka
  att all makt skall samlas i Stockholm, att det kommunala självstyret skall
  undergrävas och kommunernas beskattningsrätt urholkas och dessutom betalade ut
  skattemedel till en rad tankesmedjor, fackförbund och andra organisationer för
  att dessa skulle opinionsbilda för den saken. Men när det sker på EU-nivå verkar
  ingen reagera.

  Vart
  är vi på väg när EU-staten kan propagera för sig självt och gynna sina egna
  debattörer samtidigt som de som kan ta en oppostionell ståndpunkt kvävs? Därmed
  slås den demokratiska debatten ut av de som sitter på makten och
  samhällsresurserna.