• EU-parlamentet röstar för förslag om övervakning av dina resevanor

  Onsdagen den 11 februari 2015 uttalade en majoritet i EU-parlamentet sitt stöd till
  förslaget om automatiskt utbyte av passagerarlistor. Vid det kommande
  EU-toppmötet i Bryssel 12 februari skall EU:s stats- och regeringschefer
  behandla terroristfrågan och som en del i detta skall då regler om lagring av
  flygbolags passagerarlistor, PNR, diskuteras. Förslaget har kritiserats för sina detaljer t.ex. att det också skall lagras uppgifter om man är sen till
  incheckningen och dylikt. Kritiker som Statewatch anser att den personliga integriteten skadas och att övervakningssamhället går för långt i sin detaljreglering av ovidkommande saker. Tidigare har sådana Big Brother-förslag framförts av Cecila Malmström (FP) dåvarande

  Kommissionär

  med ansvar för “Inrikes” frågor, “inrikessäkerhet” och polis, ett typiskt anti-liberalt Folkpartiförslag. EU-parlamentets Ordförande, Martin Schultz (SPD-Tyskland) har efter attackerna i Paris uttalat att ”vi [EU] har ansvaret att skydda människor i Europa från terroristattacker”. Vi kan alltså förvänta oss fler förslag från EU-parlamentet i denna anti-liberala övervakningsinriktning. 

  EU-parlamentet
  antog sin resolution med 532 ja-röster mot 136 nej-röster och 16 nedlagda
  röster. De fyra stora grupperna kristdemokratiska EPP-gruppen, socialistiska
  (och demokratiska) S&D-gruppen, konservativa ECR-gruppen och liberala
  ALDE-gruppen stödde resolutionen. Motståndare till den var främst
  gröna/regionalistiska gruppen och vänstergruppen GUE/NGL.

  De
  svenska ledamöterna röstade som följer;

  Ja:
  Federley ©, Paulsen (FP), Wikström (FP), Adaktusson (KD), Corazza Bildt (M),
  Hökmark (M), Guteland (S), Hedh (S), Ludvigsson (S), Nilsson (S), Ulvskog (S).

  Nej:
  Andersson (MP), Ceballos (MP), Engström (MP), Eriksson (MP), Björk (V), Lundgren
  (SD), Winberg (SD).

  Närvarande
  men ej röstat: Fjellner (M)
  (han röstade i omröstningarna med namnupprop direkt
  före och direkt efter).

  Frånvarande:
  Post (FI).

  Att Fjellner
  (M) inte förmår sig att rösta
  i den viktiga avslutande omröstningen på denna resolution är ansvarslöst. I övrigt kan
  konstateras att som vanligt finns det ingen politisk skillnad mellan de
  svenska socialdemokraterna och de borgerliga i EU-parlamentet. Trots att man
  svor på att så var fallet i valrörelsen till EU-parlamentet 2014.