• EU-parlamentet vill ha mer – Del VII: Dra in stödet till tjurfäktning – Adaktusson (KD) och Ludvigsson (S) håller inte med

  Som tidigare redogjorts röstade EU-parlamentet onsdagen den 22 oktober om EU:s budget 2015. Det var många intressanta omröstningar och en var på ändringsförslag 12 från den Gröna/regionalistiska gruppen. Det lades som ett tilläggsförslag i EU-parlamentets resolution ”Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015 – alla avsnitt” (A8-0014/2014) (också kallad Gardiazabal Rubial/Hohlmeierbetänkandet).

  Den Gröna/regionalistiska gruppen ville lägga till följande skrivning i resolutionen:

  45e. Europaparlamentet anser att varken anslagen för den gemensamma jordbrukspolitiken eller några andra anslag bör användas för att finansiera tjurfäktning med dödlig utgång. Parlamentet påminner om att sådan finansiering är en tydlig överträdelse av Europeiska konventionen om skydd av animalieproduktionens djur (rådets direktiv 98/58/EG).

  Ändringsförslaget talar för sig själv. Men det kan tilläggas att om man nu i Spanien gillar tjurfäktningar så är det deras sak. Det betyder inte att aktiviteten skall finansieras med EU-stöd svenska skattebetalare som knappast stöder tjurfäktning.

  Ändringsförslag 12 antogs med 341 ja-röster mot 294 nej-röster och 45 nedlagda röster. Det var främst de den kristdemokratiska EPP-gruppen och större delen av S&D-gruppen som röstade mot förslaget.

  De svenska ledamöterna röstade som följer:

  Ja: Federley ©, Paulsen (FP), Wikström (FP), Corazza Bildt (M), Fjellner (M), Hökmark (M), Guteland (S), Nilsson (S), Ulvskog (S), Andersson (MP), Ceballos (MP), Engström (MP), Eriksson (MP), Björk (V), Post (FI) , Lundgren (SD), Winberg (SD).

  Nej: Adaktusson (KD), Ludvigsson (S).

  Frånvarande (hade lämnat omröstningen): Hedh (S).

  Adaktusson (KD) och Ludvigsson (S) tycker tydligen det är helt OK att EU hjälper till att finansiera tjurfäktning.

  Var och en får reflektera själv över hur de svenska ledamöterna har röstat i frågan ovan.

  Bild: G. Groutas – CC