• EU-parlamentet vill ha mer – Del VI: exportbidrag för att konkurrera ut livsmedelsindustrin i omvärlden

  EU skall fortsätta att konkurrera ut livsmedelsindustrin i omvärlden genom illojal konkurrens och exportbidrag.

  Som tidigare redogjorts röstade EU-parlamentet onsdagen den 22 oktober om EU:s budget 2015. Det var många intressanta omröstningar och en var på ändringsförslag 11 från den Gröna/regionalistiska gruppen. Det lades som ett tilläggsförslag i EU-parlamentets resolution ”Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015 – alla avsnitt” (A8-0014/2014) (också kallad Gardiazabal Rubial/Hohlmeierbetänkandet).

  GUE/NGL ville lägga till följande skrivning i resolutionen:

  45d. Europaparlamentet anser att exportbidragen snedvrider handeln och strider mot EU:s utvecklingsmål. Parlamentet stöder därför ett fullständigt avskaffande av dessa bidrag.

  För ett antal år sedan avslöjades det att mejerijätten Arla använde EU-bidrag för att dumpa mjölkpriser i Dominikanska republiken. Prisraset har sedan 1990-talet slagit ut tusentals mjölkproducerande bönder i landet.

  Detta är inget ovanligt. EU är bra på att subventionera produktionen av jordbruksvaror medan i andra länder i omvärlden får jordbrukare inget stöd alls från sina respektive länder. EU skapar överskott av jordbruksvaror som man sedan dumpar till subventionerade priser i andra länder och slår ut dessa länders jordbruksproduktion. EU tar helt enkelt och motverkar sin egen biståndspolitik genom att ge med ena handen och ta med den andra.

  Ändringsförslag 11 avslogs med 492 nej-röster mot 139 ja-röster och 62 nedlagda röster. Förslaget hade främst stöd av den Gröna/regionalistiska gruppen, en del av liberala ALDE-gruppen samt trettio ledamöter i S&D-gruppen.

  De svenska ledamöterna röstade som följer:

  Ja: Federley ©, Paulsen (FP), Wikström (FP), Adaktusson (KD), Corazza Bildt (M), Fjellner (M), Hökmark (M), Guteland (S), Nilsson (S), Ulvskog (S), Andersson (MP), Ceballos (MP), Engström (MP), Eriksson (MP), Björk (V)

  Nej: Ludvigsson (S).

  Avstår: Post (FI) , Lundgren (SD), Winberg (SD).

  Frånvarande (hade lämnat omröstningen): Hedh (S).

  Ludvigsson (S) tycker tydligen det är helt OK att EU dumpar livsmedel i omvärlden och slår ut deras livsmedelsnäringar. I FI bryr man sig tydligen inte heller då Post här gör ett medvetet val att avstå. Att SD inte bryr sig om omvärlden är inget nytt…

  Var och en får reflektera själv över hur de svenska ledamöterna har röstat i frågan ovan.