• EU-parlamentet vill ha mer – Del V: Fortsatt stöd för export av levande djur

  image

  ”Djurvännen” Marit Paulsen (FP) avstår vid omröstning.

  Som tidigare redogjorts röstade EU-parlamentet onsdagen den 22 oktober om EU:s budget 2015. Det var många intressanta omröstningar och en var på ändringsförslag 48 från vänstergruppen GUE/NGL. Det lades som ett tilläggsförslag i EU-parlamentets resolution ”Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015 – alla avsnitt” (A8-0014/2014) (också kallad Gardiazabal Rubial/Hohlmeierbetänkandet).

  GUE/NGL ville lägga till följande skrivning i resolutionen:

  ”44b. Europaparlamentet anser att budgetposten för exportbidrag för levande djur bör utgå, eftersom det inte finns någon anledning att transportera djur levande och på detta sätt förorsaka dem onödigt lidande.”

  Det har då och då visats nyhetsinslag på TV när levande djur har exporterats till länder som inte är medlemmar i EU och i vilket chockerande dåligt skick många av djuren är på grund av de långa transporterna. Men EU-byråkratin vill bli av med ett köttöverskott och pengar är viktigare än djurs hälsa. Det handlar mer eller mindre om organiserat djurplågeri .

  Ändringsförslag 48 avslogs med 431 nej-röster mot 210 ja-röster och 51 nedlagda röster. Förslaget hade främst stöd av konservativa ECR-gruppen, av en stor del av vänstergruppen GUE/NGL samt från Gröna/regionalistiska gruppen och EFDD-gruppen.

  De svenska ledamöterna röstade som följer:

  Ja: Guteland (S), Ludvigsson (S), Nilsson (S), Ulvskog (S), Andersson (MP), Ceballos (MP), Engström (MP), Eriksson (MP), Björk (V), Lundgren (SD), Winberg (SD).

  Nej: Adaktusson (KD), Corazza Bildt (M), Fjellner (M), Hökmark (M).

  Avstår: Federley ©, Paulsen (FP), Wikström (FP), Post (FI).

  Frånvarande (hade lämnat omröstningen): Hedh (S).

  På ”syndarlistan” i denna omröstning hamnar alltså främst KD och M, men även FP och FI som inte klarade av att rösta ja till detta djurvänliga förslag. Särskilt skall här uppmärksammas att ”djurvännen” Marit Paulsen inte alls är någon djurvän när det gäller.

  Vi kommer att återkomma med fler sessionsomröstningar allteftersom. Var och en får reflektera själv över hur de svenska ledamöterna har röstat i frågan ovan.